De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) melden sterk gestegen besmettingscijfers. Deze stijging is het aangekondigde resultaat van fors meer testen in scholen en de samenvoeging van de besmettingscijfers binnen de schoolmuren met de besmettingscijfers buiten de schoolmuren. Dat laat Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts weten in een persbericht.

In de laatste 2 weken van januari zijn positieve COVID-tests afgenomen bij 0,34% van de leerlingen en 0,32% van de onderwijspersoneelsleden. 1,36% van alle leerlingen en 0,22% van de personeelsleden zijn in quarantaine geplaatst.

Volgens Sciensano is de positiviteitsratio in het onderwijs beduidend lager dan in de rest van de samenleving. Bovendien blijven de cijfers van de 3de week van januari stabiel in de 4de week van januari. 

Er is dus voorlopig geen sprake van een exponentiële stijging week na week. “Het onderwijs slaagt er uitstekend in om besmettingen op te sporen en in te dammen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “In tegenstelling tot veel Europese landen slagen we erin om onze scholen open te houden”.

Minister Ben Weyts: “We vinden nu meer besmettingen bij leerlingen en leerkrachten die asymptomatisch zijn”

Het onderwijsveld communiceert regelmatig over het contactonderzoek van de CLB’s, het aantal besmettingen en het aantal quarantaines op school. Nog nooit waren die cijfers zo volledig als vandaag, aldus de minister.

De voorbije weken kon men voor het eerst ook een link leggen tussen het Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem (LARS) van de CLB’s en de Zorgatlas. Ook de teststrategie is inmiddels grondig bijgestuurd.

Volgens de minister is nog nooit zo breed en massaal getest als de afgelopen 2 weken. “We hebben er nog nooit zo kort opgezeten als in de voorbije weken, en dat is ook goed”, verdedigt Weyts die aanpak. “Het gevolg is natuurlijk wel dat we meer besmettingen vinden, ook bij leerlingen en leerkrachten die asymptomatisch zijn”.

Tussen maandag 18 januari en zondag 31 januari zijn er bij 4.085 leerlingen (0,34%) en 518 onderwijspersoneelsleden (0,32%) een positieve COVID-test afgenomen. Naar aanleiding daarvan moesten 16.254 leerlingen (1,36%) en 366 personeelsleden (0,22%) in quarantaine.

Positiviteitsratio in onderwijs is lager dan in rest van de maatschappij

Opmerkelijk is dat de cijfers van de 1ste week van deze rapporteringsperiode (van 18 tot 24 januari) stabiel bleven of zelfs lichtjes gedaald zijn in de 2de week van de rapporteringsperiode (van 25 tot 31 januari).

De vrees voor een exponentiële toename in de cijfers, ontstaan na het opduiken van de Britse variant, blijkt dus voorlopig onterecht.

De cijfers van Sciensano wijzen er, aldus Weyts, op dat de positiviteitsratio in het onderwijs lager ligt dan in de rest van de samenleving. Door de wijziging van de teststrategie – die nu maakt dat bijvoorbeeld kinderen van de lagere school veel sneller aanzien worden als hoogrisicocontacten die men moet testen  – neemt men nu ook meer tests af na een nauw contact op school.

Toch blijft volgens de minister een nauw contact binnen het gezin de voornaamste reden om over te gaan tot een test.

Hoge verdedigingsmuren rond scholen

“Op dit ogenblik is het nog steeds zo dat kinderen en jongeren niet de motor zijn van het virus”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “Ook voor de Britse variant geldt dat kinderen verhoudingsgewijs veel minder besmettelijk zijn dan volwassenen”.

Het aantal quarantaines steeg fors in de 2de helft van januari. Dat is op zich niet verwonderlijk. De komst van de Britse variant zorgde voor heel wat onrust en verhoogde waakzaamheid op het terrein. Hier en daar is er, volgens Weyts, vanuit een voorzichtigheidsreflex, (te) scherp gereageerd en werden er (te) veel mensen in quarantaine geplaatst.

“De berichtgeving over de Britse variant was initieel heel alarmerend en dus is het normaal dat er soms heel fors ingegrepen werd. Lokale bestuurders stonden vaak onder grote druk om dat te doen”, zegt Weyts. “We hopen wel dat de rust nu kan terugkeren en dat iedereen de bestaande protocollen rond quarantaine stipt opvolgt”.

Intussen komen er meer en steeds hogere verdedigingsmuren rond onze scholen, stelt het kabinet gerust. Inzake testen werkt men nu in 3 lagen. Er zijn de sneltesten die de besmettingen bij de hoogrisicocontacten aan het licht brengen. Dan zijn er de mobiele testteams. Die rukken uit over heel Vlaanderen om hele scholen te testen. Tenslotte zijn er nu ook plannen om na de krokusvakantie te beginnen met pilootprojecten met speekseltesten voor personeelsleden.

Mazen van het net verkleinen

Sinds deze week zijn er ook meer testen bij kleuters en wordt de volledige kleuterklas standaard getest zodra de leerkracht of 2 kleuters binnen dezelfde klas positief blijken

Alle -6 jarigen die een hoogrisicocontact gehad hebben buiten het gezin moeten nu ook 2 keer getest worden. Zowel op dag 1 als op dag 7 van hun quarantaine. De gevolgen van deze gewijzigde teststrategie zullen zichtbaar worden in de volgende cijfers.

“We maken de mazen in het net steeds kleiner”, zegt Weyts. “Als elke sector zo breed zou testen als het onderwijs, dan zou de wereld er anders uitzien”.

De detailcijfers van de CLB’s zijn ook gepubliceerd en kan u HIER consulteren. 

1 REACTIE