De Vlaamse Regering keurde een ontwerpdecreet goed dat het mogelijk maakt de bestaande renovatiepremie en energiepremies om te vormen naar een eengemaakte woningrenovatiepremie. Dat kondigen Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele aan.

De nieuwe regeling zal pas mogelijk zijn vanaf volgend jaar. Het bedrag van de premie varieert volgens inkomen. Met dit decreet beoogt de Vlaamse regering een drastische vereenvoudiging van het premielandschap, dat momenteel behoorlijk complex is.

“Renovatie is een van onze topprioriteiten in het relance- en klimaatbeleid. Alleen dit jaar mobiliseren we daar al meer dan 300 miljoen euro voor via verhoogde premies en sterke maatregelen die zorgen voor grote winsten voor de energiefactuur van de mensen, de woonkwaliteit, het verminderen van de CO2-uitstoot én voor de werkgelegenheid in de bouwsector. De volgende uitdaging is om de mensen het bos door de bomen beter te laten zien wanneer ze gaan renoveren. Daar maken we de komende maanden verder werk van”, zeggen Demir en Diependaele.

Vlaanderen plant het aankomende jaar de technische en juridische uitwerking van een eengemaakte woningrenovatiepremie.

“Dit is een huzarenstukje dat we écht tot een goed einde willen brengen en waarvan we vandaag met het ontwerp van decreet louter de eerste horde nemen. Gezien het vele werk dat nog voor ons ligt, kunnen nog geen details over de uiteindelijke regeling meegedeeld worden. Maar alleszins moet alles eenvoudiger voor de mensen, ontdaan van overbodige drempels”, luidt het bij de N-VA ministers.

De vereenvoudiging vergt in eerste instantie een decretale basis, waarover de regering vandaag besliste. Volgende stap is dat men het ontwerp van decreet voor advies voorlegt aan de SERV, de Mina-raad en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. In het najaar volgen verdere details.