Zondagnamiddag organiseerde het Vlaams Belang zijn digitale studiedag rond cultuur. Vlaams Parlementslid en lid van de Commissie Cultuur Filip Brusselmans ontving tijdens een Facebook live-uitzending theatermaker Stijn Brouns en subsidie-expert Ignace Vandewalle.

De conclusie van de studiedag is volgens het Vlaams Belang dat het cultuurbeleid “niet mag instaan voor een gesubsidieerd ons-kent-ons-beleid van kleine, elitaire – en veelal linkse – kliekjes. The happy, lefty few”, aldus Filip Brusselmans.

“Dit moet opengetrokken worden naar zoveel mogelijk burgers en dat met voldoende aandacht voor bijvoorbeeld amateurkunsten. Andere private initiatieven moeten meer zuurstof krijgen in plaats van verstikt te worden door een scheef subsidiebeleid dat het competitieveld volledig vervalst.”

Ook fractieleider Chris Janssens hekelde het huidige cultuur- en subsidiebeleid onder minister-president Jan Jambon (N-VA). “Al jaren blinkt het beleid van de opeenvolgende Vlaamse regeringen uit door vriendjespolitiek en arbitraire beslissingen, als gevolg van een nefast ‘ons-kent-ons’-beleid”, besloot Janssens. 

“Het kan en mag nooit de bedoeling zijn dat met cultuurgelden vooral links activisme wordt ondersteund. In plaats hiervan willen we onder meer het sociaal-cultuur volwassenwerk herijken, de amateurkunsten opwaarderen en drempels afbreken om de ongelijke verdeling van cultuurparticipatie in onze samenleving te verminderen.”