Vlaams Belang lanceert een campagne om de praktijk van onverdoofd slachten, dat tot op heden nog steeds legaal is in Brussel, aan te kaarten. “Al van bij de aanvang van de legislatuur vraagt het Vlaams Belang om ook in Brussel werk te maken van een verbod”, stelt Vlaams Belang, dat met de vinger wijst naar regeringspartijen Groen en Ecolo. 

In Vlaanderen en Wallonië geldt al langer een verbod op onverdoofd slachten. In Brussel is dat niet het geval, en zei de regering te wachten op een uitspraak van het Europees Hof over het al dan niet wettig zijn van zo’n verbod. Het Europees Hof oordeelde dat zo’n verbod inderdaad gewoon wettig is, maar toch blijft de Brusselse regering de kwestie op de lange baan schuiven, tot ongenoegen van Vlaams Belang.

“Al van bij de aanvang van de legislatuur vraagt het Vlaams Belang om ook in Brussel werk te maken van een verbod”, klinkt het. Zo’n verbod werd immers niet opgenomen in het regeerakkoord, terwijl met Ecolo en Groen nochtans twee partijen in de Brusselse regering zitten die naar eigen zeggen opkomen voor dierenrechten. “Ecolo en Groen hebben natuurlijk de afweging gemaakt: of we volgen ons programma en vaardigen een verbod uit, of we kiezen ervoor om onze islamitische achterban niet tegen de borst te stuiten. Het is het tweede geworden”, aldus Vlaams Belang.

Andere en volstrekt nutteloze maatregelen tegen dierenleed werden wel genomen. “De Brusselse regering kan intussen blijkbaar wel werk maken van een verbod op het houden van walvisachtigen of een verbod op de productie van foie gras”, klinkt het. “Nochtans werden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij mijn weten nergens walvisachtigen gehouden en werd nergens foie gras geproduceerd. Wat er hier wel op grote schaal gebeurt, is onverdoofd slachten. Maar dat kan dan weer niet verboden worden. Wie gelooft dat nog?”

Vlaams Belang wil daarom nu naar eigen zeggen de druk opvoeren en lanceert een petitie. De partij nodigt alle Brusselaars die het eens zijn met de inhoud van de petitie (www.stoponverdoofdslachten.be) om die te ondertekenen. “Het draagvlak voor een verbod in Brussel is groot. Met deze petitie willen we dat nogmaals aantonen. Brussel mag onder geen beding de hoofdstad van het dierenleed worden!”