Sihame El Kaouakibi (Open Vld) tekent verzet aan tegen de beslissing om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen bij de vzw Let’s Go Urban. Die bewindvoerder werd door de ondernemingsrechtbank aangesteld om de vermeende subsidie-fraude te controleren, maar dat wil El Kaouakibi dus niet. Dat meldt VRT NWS

Vlaams parlementslid en zelfbenoemd sociaal onderneemster Sihame El Kaouakibi (Open Vld) ligt onder vuur. De voorbije dagen kwamen tal van feiten aan het licht die wijzen op subsidie-fraude door El Kaouakibi en haar vzw Let’s Go Urban. Maar liefst 350.000 euro subsidies voor de vzw zouden zijn doorgesluisd naar El Kaouakibi zelf of naar haar andere, commerciële vennootschappen. 

Uit een audit bleek al dat er inderdaad “boekhoudkundige chaos” heerste bij de vzw van El Kaouakibi en dat opgezette constructies inderdaad wijzen op fraude. De ondernemingsrechtbank stelde een voorlopige bewindvoerder aan die de dagelijkse leiding van het bedrijf tijdelijk zou overnemen en die moest controleren of er inderdaad financiële malversaties hebben plaatsgevonden.

Maar El Kaouakibi verzet zich tegen de aanstelling van die voorlopige bewindvoerder. Ze heeft beroep aangetekend en wil op die manier de beslissing laten vernietigen. Volgende week zal de ondernemingsrechtbank zich opnieuw uitspreken over het al dan niet aanstellen van een voorlopige bewindvoerder.