Een wetsontwerp van een uitgebreide pandemiewet zou de Belgische staat ingrijpende macht over de economie geven in crisistijden. Dat schrijft De Standaard

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) werkt aan een uitgebreide pandemiewet, die het huidige regeringsbeleid wettelijk moet verankeren en toekomstige regeringen moet wapenen tegen toekomstige pandemieën. 

Staat krijgt controle over economie

Naast tal van regelingen voor het aanleggen van strategische stocks en noodvoorraden en andere zaken die betrekking hebben op de pandemie, bevat het wetsvoorstel ook verregaande maatregelen die de overheid bij kan nemen bij een ‘crisis’, gedefinieerd als “een gebeurtenis die een groot aantal mensen daadwerkelijk of potentieel treft, die de gezondheid aantast of kan aantasten, en mogelijk de significante factor van sterfte of overmatige sterfte verhoogt”.

Bij zogenaamd ‘marktfalen’ zou de overheid onder meer kunnen verbieden dat bepaalde geneesmiddelen of grondstoffen het grondgebied verlaten, het gebruik van geneesmiddelen en de verdeling of verkoop ervan beperken, verbieden en op verschillende manieren reguleren of controleren. Ook kan de staat bedrijven en werknemers opvorderen en zelf overgaan tot de productie van geneesmiddelen door dwanglicenties op te leggen.

Volgens het voorstel zou het parlement in het geval van een crisis louter driemaandelijks geconsulteerd worden, met een activiteitenverslag. Het zou gaan om een allereerste aanzet tot wettekst die nog kan wijzigen. Tegen eind maart wil de regering de wet laten goedkeuren. Vanaf dan zouden de maatregelen ook van toepassing zijn op de huidige crisis.

“Donkerrood”, “dirgisme”

Oppositiepartij N-VA reageert misnoegd op de plannen. Kamerlid Kathleen Depoorter maakt in De Standaard gewag van “dirigisme”, een verontrustende “totale machtspositie van de overheid” en een “donkerrood” werkstuk.