De voorgestelde opdeling van Vlaanderen in 13 referentieregio’s stuit op kritiek in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil Vlaanderen indelen in dertien regio’s. Volgens Somers moet dat “de bestuurlijke versnippering tegengaan, leiden tot minder structuren en mandaten, en samenwerking tussen burgemeesters stimuleren”.

Niet alle provinciegouverneurs, die hun burgemeesters consulteerden en een advies moesten formuleren tegen eind januari, zijn even enthousiast. Volgens Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) gaan de Antwerpse burgemeesters “zeker niet unaniem” akkoord. Zo zouden de burgemeesters “momenteel andere katten te geselen hebben dan een oefening van bestuurlijke reorganisatie”.

Ook Oost-Vlaams provinciegouverneur Carina Van Cauter (Open Vld) beklaagt zich over de “strakke timing” in coronatijden. Ook geeft ze aan dat bij de burgemeesters het gevoel heerst dat hen iets van bovenuit werd opgelegd. Bovendien zien de Oost-Vlaamse lokale besturen niet in hoe de regiovorming de efficiëntie zal bevorderen.

Groen: “Onhandig en duur compromis”

Ook bij oppositiepartij Groen klinkt er kritiek. Zo wordt de vrees geuit dat gemeenteraadsleden buitenspel gezet worden en dat burgemeesters teveel macht krijgen. 

“Dit lijkt sterk op een onhandig en duur compromis tussen regeringspartijen die voorstander zijn van provincies en anderen die ze willen afschaffen”, zegt Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout. “Als de regering dit niet beter aanpakt, worden de regio’s de bestuurslaag te veel waar Vlamingen in verloren lopen.”