Samira Rafaëla, Nederlands Europees parlementslid voor het links-liberale D66, heeft de Europese Commissie gevraagd een strafprocedure te starten tegen haar eigen land vanwege ’institutioneel racisme’. Dat meldt De Telegraaf

Enkele weken geleden viel de Nederlandse regering over de zogenaamde ‘toeslagenaffaire’. Daarbij werden naar schatting 26.000 ouders in Nederland onterecht verdacht van fraude met kinderbijslag en/of werden bepaalde mensen nauwgezetter gecontroleerd op vermoedens van fraude. Onder hen ook mensen met een tweede nationaliteit. 

Volgens D66-Europarlementslid Samira Rafaëla is dat een uiting van ’institutioneel racisme’ en moet Nederland daar dan ook voor gestraft worden. Ze stuurde een brief naar de Europese Commissie met de vraag een onderzoek te starten naar schendingen van de EU-racismewetgeving en indien nodig een inbreukprocedure op te starten. 

“Ondanks het opstappen van de Nederlandse regering is er geen duidelijke vervolging geweest voor het institutionele racisme dat de afgelopen twee decennia een element vormde van het Nederlandse beleid”, schrijft Rafaëla, tevens co-voorzitter van ARDI, de antiracismegroep in het Europees Parlement. Volgens Rafaëla is het “belangrijk om snel te handelen en een onderzoek te starten”