In de Franstalige pers verscheen een artikel dat zeer aanvallend was op Vlaanderen en de N-VA. De partij had namelijk enkele historische Vlamingen in de kijker gezet in Newsweek voor de 50ste verjaardag van het Vlaams parlement. Joël Kotek schildert echter enkele van die Vlamingen af als collaborateurs met het naziregime. Bruno en Bart De Wever worden, samen met de N-VA, ook in het nazistische hoekje geduwd. Daarnaast roept hij Michael Freilich (N-VA) op om af te treden. Dat schiet in het verkeerde keelgat. “Ik heb geen lessen te krijgen van arrogante Franstaligen die alle Vlamingen als racisten beschouwen en die denken dat ze beter zijn,” klinkt het bij Freilich. 

Het artikel van Joël Kotek werd gepubliceerd op de website van CCLJ. Hij stelt zich zeer kritisch en vijandig op tegenover enkele Vlamingen die op die lijst verschenen zijn. Hij linkt ze aan het nazisme, of schildert ze af als nazi-collaborateurs. 

“Vlaanderen heeft een probleem met geschiedenis”

Daarnaast haalt het artikel stevig uit naar Vlaanderen in zijn geheel. “Het is duidelijk dat Vlaanderen een probleem heeft met geschiedenis,” schrijft Kotek. “Conner Rousseau, de sympathieke voorzitter van de Vlaamse socialisten, kon in de finale van een spelshow niet iets benoemen dat in verband staat met de Dreyfusaffaire. Hij behaalde een masterdiploma rechten aan de Universiteit Gent en gaf toe nog nooit van die zaak gehoord te hebben. De UGent, waar Bruno de Wever doceert. Misschien moet het programma en de prioriteiten in twijfel getrokken worden.”

Er wordt ook stevig uitgehaald naar Bruno De Wever zelf. Hij, als oudere broer van Bart De Wever, valideerde de lijst namelijk. Kotek is het daar niet mee eens. “Omdat deze lijst gevalideerd is door historicus Bruno De Wever, illustreert de lijst verder de nauwe en ideologische banden tussen de broers De Wever. Bruno en Bart worden onthuld als twee kanten van dezelfde medaille. Het feit dat de historicus verwijst naar het naziverleden van deze twee personen, doet mijn observatie niet teniet. Dit is een manoeuvre van het hoogste cynisme. De accentuering verhinderde hen namelijk niet om in een pantheon van Vlaamse helden te verschijnen.” Ten slotte wordt nog eens gelachen met Bruno De Wever. “Hij staat inderdaad aan de linkerkant, zijn verzet tegen Israël waarbij hij pleit voor een culturele en academische boycot bewijzen dat. Hoe dapper!”

“Michael Freilich moet zijn collega’s aanklagen of aftreden”

Er werd ook stevig uitgehaald naar Michael Freilich (N-VA), een Vlaams-nationalistische politicus van Joodse afkomst. “We mochten nog hopen dat Michael Freilich, de zeer mediavriendelijke Joodse gedeputeerde van de N-VA, zijn collega’s zou komen aanklagen. Indien hij dat niet doet, zou hij moeten aftreden bij deze partij, die mede-erfgenaam is van de collaboratie. Men kan zich niet afvragen of hij zichzelf verplichte, zoals het carrièrisme verplicht, om de organisatoren van carnaval Aalst te verdedigen. De stilte van Joodsactueel, waarvan Freilich hoofdredacteur was tot 2019, is oorverdovend.”

Dat schoot bij Freilich in het verkeerde keelgat. In een videoboodschap reageert hij zeer scherp. “In de Franstalige pers verscheen zopas een gemene en laffe aanval op mijn persoon. En dit naar aanleiding van een publicatie voor de vijftigste verjaardag van het Vlaams parlement. Men vraagt zowaar dat ik ontslag neem uit de N-VA. Ik heb geen lessen te krijgen van arrogante Franstaligen die alle Vlamingen als racisten beschouwen en die denken dat ze beter zijn.”

“Vlaanderen kijkt zijn verleden tenminste in de ogen, Wallonië zwijgt zedig” 

Freilich verwijst naar het verleden van Wallonië dat doodgezwegen wordt: “Vlaanderen is tenminste in het reine gekomen met zijn verleden en durft dat ook recht in de ogen te kijken en ook durft (hij) om zijn fouten te erkennen. Dat kan je van Franstalig België spijtig genoeg niet zeggen. Over het nazistische Rex van Léon Degrelle, bijvoorbeeld, wordt zedig gezwegen. Of het wordt afgedaan als een aberratie. Maar dat was het zeker niet. Rex telde duizenden aanhangers. Idem met het Waalse Waffen-SS-legioen.”

Zo waren de Walen ook verantwoordelijk voor de dood van duizenden joden en was er zelfs een Waalse arts actief in Auschwitz. “En de moord op duizenden joden, waar nauwelijks wordt over gesproken. Of wat met de vele archieven die na de oorlog werden vernietigd in Franstalig België? En ik ben er ook van overtuigd dat de meesten niet eens weten dat een Waalse arts als rechterhand van dokter Mengele in Auschwitz dienst deed. Daar zou echt meer aandacht voor moeten komen. Of het feit dat ik vorige week in het parlement een oproep lanceerde om een minuut stilte in ere te houden voor de slachtoffers van de Holocaust. Daar horen we u niet over en dat is de schaamte voorbij.