Vanaf half maart zullen de eerste gedetineerden in het land worden ingeënt tegen het coronavirus. Het gaat om personen op de corona-afdeling en enkele bejaarde gevangenen in de gevangenis van Brugge en Merksplas. Ongeveer dertig gevangenen zullen worden gevaccineerd.

107 van de gedetineerden in België bezit een leeftijd die hoger is dan 70 jaar. Het Agentschap Zorg & Gezondheid beslist dat een deel van deze gevangenen prioritair zal worden gevaccineerd. Concreet zullen een dertigtal gevangenen worden ingeënt in de gevangenis van Brugge en de gevangenis van Merksplas die met het coronavirus werden besmet. Ook hun penitentiair en verplegend personeel zal worden ingeënt. 

“We hebben in Merksplas oudere gedetineerden van gevangenissen tijdens de coronacrisis bij elkaar gebracht in een aparte vleugel en ook zij zullen dus binnenkort samen met het personeel worden ingeënt”, klinkt het bij Kathleen Van De Vijver van Het Gevangeniswezen in Het Laatste Nieuws. “Niet alle oudere gevangenen zitten in Merksplas, enkel zij die zorgbehoevend zijn. We zijn aan het oplijsten hoeveel verzorgers en penitentiair personeel prioritair kunnen worden ingeënt. Wat de gedetineerden betreft, gaat het over ongeveer dertig mensen.”

Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid zal de vaccinatie in de gevangenissen van start gaan rond half maart. “Alleszins blijven we voorrang geven aan prioritaire groepen waarmee we al zijn gestart”, zegt hij.  “Nog steeds krijgen ziekenhuispersoneel, huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, voorzieningen voor mensen met een handicap voorrang. We kunnen ook geen vaccins geven als we ze niet hebben.”