Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) vraagt een nultolerantie voor geweld tegen chauffeurs van het openbaar vervoer. Ze krijgt in haar pleidooi bijval van collega’s van andere deelstaten.

Het geweld tegen buschauffeurs nam de laatste jaren toe. Zo waren er in 2018 258 gevallen van fysiek geweld tegen buschauffeurs. In 2019 steeg dat aantal naar 264, met in totaal 4.590 dagen werkonbekwaamheid als gevolg van agressie. Toch waren er volgens De Lijn in 2019 maar twee gerechtelijke vervolgingen met vonnis.

Nultolerantie

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) wil dat er een nultolerantie gehanteerd wordt en systematisch vervolgd wordt vanaf één dag arbeidsongeschiktheid, zoals bij geweld tegen politieagenten het geval is. De vraag wordt op 12 februari besproken door het College van Procureurs-Generaal.

“De Vlaamse vraag naar een nultolerantie en een strikte vervolging voor geweld op onze buschauffeurs wordt intussen ook bijgetreden door mijn collega’s van de andere deelstaten”, zegt Demir. “Ik ben hen daar dankbaar voor want onze buschauffeurs verdienen beter. Als samenleving moeten we duidelijke grenzen trekken en dat kan alleen door een lik-op-stukbeleid.”