De vertegenwoordigers van de Belgische advocaten hekelen het gebrek aan een democratisch debat over de vrijheidsbeperkende coronaregels. Dat schrijven ze in een opiniestuk in De Standaard.

“De rechtsstaat kampt met een acuut zuurstoftekort”, dat schrijven de advocaten van de Ordre des barreaux francophones et germanophone, de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie en de Orde van Vlaamse Balies.

“Afbrokkeling van de rechtsstaat”

De advocaten hekelen met name het gebrek aan rechtsgrond van ministeriële besluiten. De wildgroei aan coronarechtspraak is niet de schuld van de rechters of advocaten, maar van de regering. “Als advocaten met overtuiging pleiten dat een ministerieel besluit geen wettelijke grondslag heeft, en dus niet kan leiden tot bestraffing, dan doen zij niet meer dan hun werk”, klinkt het.

“De explosieve cocktail van coronanormen leidt tot een perceptie van rechteloosheid en willekeur, en vormt een kweekvijver voor populisme en complottheorieën”, schrijven de advocaten.

“Wij zijn uitermate bezorgd over ­deze afbrokkeling van de rechtsstaat”, klinkt het. “De coronaregels wijzigen voort­durend en steunen op een te wankele juridische basis. Dit kan, bij inbreuken op die regels, aanleiding geven tot een onge­lijke behandeling. Het ­’nieuwe normaal’ waarmee wij om de oren worden geslagen, kan nooit een reden zijn om de fundamenten van onze rechten en vrijheden uit te hollen.”