De Vlaamse renovatiestrategie is door een Europees studiecentrum samen met Finland als tweede beste van Europa bestempeld. Dat kondigt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) aan. Demir wil dat vanaf 2021 ook op het terrein waar maken. De komende jaren wil ze richting 95.000 grondige renovaties per jaar. “Dat zorgt voor lagere energiefacturen, voor een gezondere woning, minder CO2-uitstoot én jobs in de bouwsector. Een win voor iedereen”, aldus Demir. Er komt ook opnieuw een premie tot 1.500 euro voor zonnepanelen. 

In 2021 mobiliseert de Vlaamse regering zo’n 300 miljoen euro via nieuwe maatregelen om alleenstaanden en gezinnen te helpen bij renovatieplannen.

Op 1 januari 2021, gaan enkele grote nieuwe maatregelen van start. Nieuwe eigenaars van niet-energiezuinige woningen kunnen een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro krijgen als duw in de rug. Daarmee wil Demir jaarlijks 18.000 woningen energetisch zuinig maken.

De minister wil ook 62,5 miljoen euro per jaar aan kapitaal mobiliseren, waarbij de rente en de beheerskosten van 6 miljoen euro volledig voor rekening van de overheid zijn.

Belfius was de eerste grootbank die klaar is om het krediet aan te bieden maar krijgt intussen bijstand van Tridios, VDK Bank, Crelan, Onesto en CKV. Al deze banken zullen het renovatiekrediet vanaf 4 januari aanbieden. Argenta, DVV, KBC en BNP Paribas Fortis volgen later in januari. 

Tot 5.000 euro premie om de EPC-score van uw woning te verbeteren

Eigenaars van niet-energiezuinige woningen die hun EPC-score verbeteren kunnen een labelpremie tot 5.000 euro aanvragen. Een labelpremie tot 3.750 euro is er voor alle eigenaars van niet-energiezuinige appartementen. Demir wil zo 24.500 gezinnen steunen om hun woning of appartement grondig energetisch zuinig te maken. Voor de maatregelen wordt 80,7 miljoen euro uitgetrokken.

Een verhoogde dak- en buitenmuurisolatiepremie moet asbestverwijdering telkens gepaard laten gaan met isoleren. Demir verdrievoudigt de reguliere isolatiepremie als er asbest is van 4 euro per m² naar 12 euro per m² en heeft daar in totaal 40,7 miljoen euro veil. Daarmee zou het mogelijk zijn om 34.000 asbestdaken en 10.000 asbestgevels aan te pakken. Een verdubbeling van de premies voor buitenmuurisolatie en hoogrendementglas naar 16 euro (glas) en 30 euro (isolatie) per m² moet per jaar 10.300 buitenmuurisolaties en 40.300 glasvervangingen ondersteunen. Demir trekt daarvoor 24,2 miljoen euro uit.

Tot eind 2022 blijft de premie voor sloop en heropbouw van kracht, al verhoogt Demir ze van 7.500 euro naar 10.000 euro. Ze heeft daarvoor een budget van 26,25 miljoen euro. Omdat de federale BTW-verlaging op sloop en heropbouw een groot aandeel van de woningen uitsluit, zal de Vlaamse premie gelden voor iedereen die uit de boot van de federale BTW-verlaging valt. Zo zijn beide systemen aanvullend op elkaar.

Opnieuw premie voor zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2021 komt er een premie voor nieuwe zonnepanelen tot 1.500 euro met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. De bedoeling is om daar 27.000 gezinnen per jaar mee te ondersteunen. Deze premie is per woning of wooneenheid en is begrensd tot 40 % van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen. Demir trekt daarvoor 32 miljoen euro uit. Vanaf 2021 kunnen PV-eigenaars ook een terugleveringsvergoeding krijgen van de leveranciers als ze stroom injecteren op het net. Dat kan vanaf dan via 1-op-1 overeenkomsten met je stroomleverancier.

Ook de batterijpremie wordt verlengd tot eind 2021. Vanaf 2021 zal de stimulans om te investeren in een opslagsysteem groter zijn omdat nieuwe PV-installaties met zonnepanelen dan geen terugdraaiende teller meer hebben. Een opslagsysteem biedt de mogelijkheid om het zelfverbruik te verhogen en het gebruik van het net voor afname en injectie  te beperken. De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem met een maximum van 3.200 euro of 35% van de investeringskosten. Op het Energiefonds wordt hiervoor een bedrag vrijgemaakt van 1 miljoen euro.

25 miljoen euro voor strijd tegen energie-armoede

Tot slot investeert Demir maar liefst 25,7 miljoen euro in de strijd tegen energie-armoede. Zo wordt de isolatiepremie en de waterpomppremie verhoogd met respectievelijk +50% en +20% als flankerend beleid voor de ca. 145.000 gezinnen met elektrische verwarming op exclusief nachttarief.
De Vlaamse regering trekt 5,7 miljoen euro uit om voor hen éxtra ondersteuningsmaatregelen te nemen. Ook injecteert ze volgend jaar 20 miljoen euro in de versterking van het noodkoopfonds. Het noodkoopfonds verstrekt leningen van 25.000 euro aan noodkopers. Dat is bedoeld voor mensen die noodgedwongen woningen in slechte staat kopen bij gebrek aan middelen, maar energetisch en naar woonkwaliteit niet voldoen.

Een overzicht van alle maatregelen treft u aan op www.energiesparen.be.