Vlaanderen krijgt van alle Belgische overheden het grootste deel van het geld uit het coronaherstelfonds van de Europese Commissie, maar nog altijd minder dan eerst beoogd werd. Dat schrijft De Standaard.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en de regeringsleiders van de deelstaten bereikten maandag een akkoord over de relance en de verdeling van het geld uit het coronaherstelfonds van de Europese Commissie. 

België krijgt 5,9 miljard euro van het herstelfonds. Daarvan gaat het grootste deel – 2,255 miljard euro – naar Vlaanderen. Wallonië krijgt 1,48 miljard. De federale regering krijgt 1,25 miljard. De Franse gemeenschap krijgt 495 miljoen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt 395 miljoen. Tot slot krijgt de Duitstalige Gemeenschap 50 miljoen euro.

Vlaanderen krijgt het grootste deel, maar nog altijd minder dan eerst beoogd werd. Als het federale niveau buiten beschouwing gelaten wordt krijgt Vlaanderen 49 procent van de koek.

Ook uit het Brexit-fonds zal een groot deel van het voor België bestemde geld – 300 miljoen – naar Vlaanderen vloeien: twee derde, waaronder al het geld dat voorzien is voor visserij.