Oppositiepartij Vlaams Belang is erg kritisch over het aandeel dat Vlaanderen uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie in de wacht sleept. 

België krijgt 5,9 miljard euro van het coronaherstelfonds van de Europese Commissie. Daarvan gaat het grootste deel – 2,255 miljard euro – naar Vlaanderen. Als het federale niveau buiten beschouwing gelaten wordt krijgt Vlaanderen 49 procent van de koek. 

Dat is weliswaar nog altijd minder dan eerst beoogd werd. Onlangs liet Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele nog de ambitie optekenen om minstens drie miljard in de wacht te slepen. Desalniettemin klonken Diependaele en Vlaams minister-president Jambon vanmorgen behoorlijk tevreden over de verdeling.

“Slappe Jan en Makke Matthias”

Volgens Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens duikt minister-president Jambon “gezwind onder de eigen lat”. “De Vlaamse Regering zit ver van de 3 miljard verwijderd die zij geëist heeft en zelfs dat bedrag was te weinig volgens berekeningen – ons grotere bevolkingsaantal zou minstens 3,4 miljard van het EU-relancegeld moeten opleveren”, zegt Janssens. “In plaats van een dynamisch duo te zijn, spelen Jambon en Diependaele de rol van Slappe Jan en Makke Matthias. Bedroevend.”

“Als ik die bedragen en percentages van het EU-relancegeld bekijk, dan heeft Vlaanderen zich weer eens goed laten rollen”, zegt Vlaams Belang-Kamerfractieleider Barbara Pas. “Zelfs als je het federale deel aftrekt, krijgt Vlaanderen met meer dan 57% van de bevolking minder dan de helft. Dit terwijl de economie van Vlaanderen procentueel veel belangrijker is en dus ook veel zwaarder getroffen is.”

1 REACTIE