Vivaldi zette plots een onverwachte zet in het politieke schaakspel, plots werden twee voorstellen van de N-VA afgekeurd. Nochtans werd eerder duidelijk gemaakt dat er een groot draagvlak was voor deze voorstellen. Michael Freilich (N-VA) reageert vol ongenoegen. In de Kamer zei hij dat hij het beeldmateriaal van hun plotse wending zal delen op sociale media, maar Christophe Lacroix (PS) was daar niet blij mee.

Het eerste wetsvoorstel van de N-VA dat werd weggestemd, werd ingediend door Michael Freilich. Het wetsvoorstel zou het mogelijk maken makkelijker van internetaanbieder te veranderen, omdat de consument het e-mailadres van die provider blijvend kan meenemen zoals men ook van gsm-provider kan veranderen met hetzelfde nummer. Tot grote verbazing van Freilich, werd het voorstel plots weggestemd door Vivaldi.

(Lees verder onder de tweet)

Compilatie met reacties van Kamerleden

Hij maakte daarom een compilatie met alle vorige reacties. Leen Dierick (CD&V) noemde het “een zeer leuk voorstel. Een goed voorstel om zeker verder gedachten over te wisselen.” Daarnaast noemde ze het “ook onze bekommernis”. Melissa Depraetere (sp.a) noemde het voorstel “nuttig. We zijn tevreden dat het is ingediend.” Patrick Prévot (PS) kon zich volledig vinden bij de ideeën en de filosofie achter het voorgestelde systeem en zei alvast dat hij voor zou stemmen. Gilles Vandeburre (Ecolo) vond het een “stap in de goede richting voor de consument.” Hij bedankte zelfs de indieners. Florence Reuter (MR) zag geen enkel probleem met de tekst.

Ten slotte zei Stefaan Van Hecke (Groen) dat het draagvlak zeer groot is en niet zal verdwijnen. “Wat er ook gebeurd is de laatste weken, ik denk niet dat dat draagvlak plots weg zal zijn,” voegde hij er nog aan toe. Toch werd het voorstel, hoewel eerst iedereen zeer enthousiast was, weggestemd. Het was “contraproductief” en de timing was “niet opportuun” klonk het. Michael Freilich is teleurgesteld. De positieve reacties werden deze zomer gegeven, maar verdwenen als sneeuw voor de zon met de opkomst van Vivaldi.

(Lees verder onder de tweet)

https://twitter.com/MichaelFreilich/status/1351860353328689153

“Spelletje oppositie versus meerderheid tot absurde”

“Dat gaat er bij mij echt niet in”, zegt Michael Freilich. “Wij beoordelen als partij elk wetsvoorstel onafhankelijk op zijn merites. Het spelletje van oppositie versus meerderheid moet je niet tot in het absurde doortrekken. Wat met de boodschap van Kristof Calvo over ‘op een andere manier aan politiek doen’? Natuurlijk mag je van mening veranderen, maar geef dan toe dat het om pure en platte partijpolitiek gaat, en erken dat de belangen van burgers en consumenten daar ondergeschikt aan zijn.”

Eén van de redenen die PS gaf om tegen te stemmen, was dat er in de toekomst een allesomvattende Telecomwet zou komen waarin dit stuk zou kunnen worden opgenomen. Vandaar was het dus “niet opportuun om dat nu te doen.” Freilich gaat daarmee niet akkoord. “Dat lijkt me toch bijzonder onwaarschijnlijk, aangezien de nieuwe minister van Telecom, Petra De Sutter, in haar advies had aangegeven het wetsvoorstel niet genegen te zijn, ze volgt hiermee de grote telecom-operatoren die klanten aan zich binden via hun e-mailadres,” aldus Freilich. Leen Dierick (CD&V) concludeerde dat “de wereld niet stilgestaan heeft en er gewoon een nieuwe regering gevormd is.”

Wetsvoorstel Peter Buysrogge ook eerst goedgekeurd, nu geblokkeerd

Het wetsvoorstel van Michael Freilich is niet het enige dat plots werd afgekeurd door de Vivaldi-partijen. Ook het voorstel van N-VA-parlementslid Peter Buysrogge werd weggestemd in de Kamercommissie Landsverdediging, hoewel ook voor dit voorstel eerst een groot draagvlak leek te zijn tijdens de eerste lezing. Het wetsvoorstel zou het toegelaten hebben dat militairen zich kandidaat kunnen stellen voor regionale, federale en Europese verkiezingen. “ik kan enkel maar vaststellen dat de zogenaamde ‘nieuwe politieke cultuur’ er blijkbaar vooral toe leidt dat sommige partijen nu hun staart moeten intrekken. Jammer dat Groen, Open Vld en Sp.a zichzelf moesten verloochenen vandaag,” concludeert Peter Buysrogge.

In 2017 zorgde Buysrogge er al voor dat militairen met politieke ambitie konden meedoen aan lokale verkiezingen. Hij wilde dat uitbreiden voor alle andere niveaus, wat tot een maandenlang debat geleid heeft. N-VA, CD&V, Groen-Ecolo, Vlaams Belang en sp.a zouden tot een compromis gekomen zijn. Op 29 juli werd het voorstel goedgekeurd, maar PS wilde een tweede lezing en een bijkomend advies van de Raad van State. Nu dat allemaal achter de rug is, wordt het afgekeurd, hoewel het advies enkel bedenkingen maakte bij de toevoegingen van Groen/Ecolo maar verder enkel verduidelijkingen vroeg.

“180° bocht van partijen die nu deel uitmaken van de regering” 

Buysrogge kan deze plotse verandering van mening niet begrijpen. “wat we vandaag hebben gezien is een 180° bocht van partijen die nu deel uitmaken van de regering,” zegt hij. “Zonder schroom verklaarden ze het tegenovergestelde van hun standpunt een paar maanden eerder en bekritiseerden zelfs hun eigen toevoegingen Er was een akkoord en hun stem over dit voorstel werd al een keer geregistreerd, ik had gehoopt dat men het politiek fatsoen zou hebben om dit ook te honoreren, maar blijkbaar klinkt de stem van PS in de regering luider.”