Woensdagvoormiddag verscheen Luc D. voor de correctionele rechtbank te Mechelen wegens een incident dat in de zomer plaats vond met Marc Van Ranst. Op de trein kregen Luc D. en Marc Van Ranst ruzie. Luc D. noemde van Ranst onder meer ‘linkse rat’ en maakte toen hij al uitgestapt was een Hitlergroet. Maar ook viroloog Marc Van Ranst liet zich bij dit incident niet van zijn beste kant zien. Zo zit er volgens de verdediging een foto in het dossier waarop Van Ranst zijn middelvinger uitsteekt naar de verdachte. Bovendien zou uit het dossier blijken dat Vlaanderens bekendste viroloog tot twee maal toe het sluiten van de deuren van de trein blokkeerde om vanuit de deuropening foto’s te kunnen nemen van Luc D.

In tegenstelling tot wat andere media meldden moest hij zich daar niet verantwoorden wegens doodsbedreigingen, maar enkel voor het brengen van de Hitlergroet.

Al van bij aanvang van de zitting bleek duidelijk dat het Mechels parket bij monde van  substituut procureur des Konings Van Ingelgem de verdediging uit hun tent wou lokken. De procureur begon met een ongeziene scherpe uithaal naar de advocaat van de verdediging meester Marc Hendrickx. De advocaat zou tijdens het bijstaan van zijn cliënt bij zijn verhoor, “uitlatingen hebben gedaan die door de rechtbank buiten beschouwing zouden moeten gelaten worden”

Volgens onze informatie ging het louter om de vraag van de verdediging om bepaalde elementen uitdrukkelijk in het proces-verbaal te vermelden. Dat is op zich zeer gebruikelijk en conform de rechten van een verdachte ingevolge de Salduz-wetgeving

Verbaal steekspel tussen procureur en advocaat van de verdediging

Nog een opmerkelijk feit. Eveneens op initiatief van de procureur, zou deze de procureur-generaal, hebben geïnformeerd over het gedrag van de advocaat. Hendrickx bevestigde tijdens de zitting dat hij via de stafhouder van de balie geïnformeerd is over die brief. De advocaat van de verdediging meent echter dat hij enkel zijn plicht gedaan heeft en antwoordde ook al aan zijn stafhouder. Het schetst volgens Hendrickx alvast de omstandigheden waaronder dit proces van start ging. 

Advocaat Marc Hendrickx leek overigens niet meteen onder de indruk van de zet van het parket: “Goed dat u er zelf over begint, mijnheer de procureur, want wat zich voorafgaandelijk heeft afgespeeld is een schande, waarbij U zelfs nog voor de dagvaarding was uitgebracht, al uw beklag deed bij mijn stafhouder.” 

“Dat heb ik in meer dan een kwarteeuw ervaring aan de balie nog nooit meegemaakt. Pure intimidatie is dat”, ging Hendricxk onverstoorbaar verder.  “Ikzelf kan daar tegen en heb een olifantenvel, maar mijn cliënt wordt hier nog voor het proces van start gaat onheus behandeld!”, besloot hij.

Extreemrechtse mensen die coronamaatregelen niet naleven is een vorm van natuurlijke selectie

Ook bleek op de eerste procesdag dat de versie van de feiten die tot nu toe in de openbaarheid kwam, eenzijdig en onvolledig blijkt. Het was Marc Van Ranst zelf die door de publicatie van een aantal foto’s van Luc D. op zijn Twitteraccount de bal aan het rollen bracht en op die manier Luc D. reeds bij voorbaat aan de publieke schandpaal nagelde.

Op die foto, verspreid door Van Ranst, stond de verdachte duidelijk herkenbaar op. Ook vandaag publiceerde een krant opnieuw de foto’s van de verdachte, zonder die te anonimiseren, hetgeen normaal deontologisch passend is in rechtszaken. 

Volgens de verdediging ontstond de woordenwisseling reeds op de trein en is de reactie van Luc D. onder meer uitgelokt door uitspraken van viroloog Marc Van Ranst zelf. Die had op een Nederlandse zender overigens in juli nog verklaard dat “het in ons land extreemrechtse mensen zijn die de coronamaatregelen niet naleven omdat ze Van Ranst niet kunnen luchten, en dat dat een vorm van natuurlijke selectie is”.

Trein moet tot twee keer wachten op Van Ranst

Daarenboven vroeg de verdediging zich af waarom de procureur voorbijging aan een foto die ook als bewijsstuk in het dossier zit en waarop Marc Van Ranst zelf de middenvinger omhoog uitsteekt richting Luc D. 

Daarop repliceerde procureur Van Ingelgem dat “Van Ranst het recht had met wederverwijten te antwoorden”.  Zo zou Van Ranst onder meer “extreemrechtse skinhead” geroepen hebben naar Luc D. 

“Ik ben te ver gegaan”, gaf Luc D. uiteindelijk zelf  toe op zitting. “Maar ik moest even mijn mening kwijt.” Zijn advocaat vroeg uitdrukkelijk dat de rechtbank zou rekening houden met de houding van Van Ranst tijdens het hele incident. Het parket vorderde een celstraf van twee maanden en een boete van vierduizend euro, eventueel met probatie-uitstel. Het vonnis volgt op 3 februari.

Tijdens dezelfde zitting stonden ook nog twee andere zaken ter behandeling. Enerzijds was er de aanklacht tegen Luc Vermeulen (Voorpost), die door het parket beschuldigd wordt van ‘aanzetten tot haat tegen de moslimgemeenschap’ wegens een actie waarbij hij een protestbordje met het opschrift ‘stop islamisering’ vasthield.

Anderzijds was er de klacht tegen Gunnar V., zoon van een oud Vlaams Blok-parlementair, wegens het brengen van de Hitlergroet in het Fort Van Breendonk. Deze twee andere zaken werden uitgesteld. Daarmee leek het er even heel sterk op dat het parket er een ‘themazitting’ van wilde maken. 

 

1 REACTIE