De wintersolden worden met twee weken verlengd tot 14 februari. De Kamercommissie Economie heeft dat wetsvoorstel unaniem goedgekeurd.

Bedoeling is om handelaars die een tijdlang de zaak moesten sluiten door toedoen van de coronamaatregelen, meer ademruimte te geven. Ook zou de verlenging de volkstoeloop naar de winkels beter moeten spreiden.

Brede steun

Het wetsvoorstel gaat nu ter definitieve goedkeuring naar de plenaire Kamer. Het voorstel is een initiatief van Franstalig liberaal Denis Ducarme (MR). Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) hadden allen hun steun toegezegd.

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO had eerder een positief advies gegeven. De verlenging zou “geen oplossing bieden voor alle problemen, maar wel kan helpen zorgen voor extra verkoop van de resterende voorraden en bijgevolg voor inkomende cashflow”.

“Het feit dat men twee extra weken zou mogen verkopen onder de benaming ‘solden’, zou een gunstig psychologisch effect kunnen hebben op het consumentenvertrouwen”, klinkt het verder. De Raad wil evenwel dat de verlenging een uitzondering blijft.