Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat elke extra sluitingsdag van de lagere scholen voor een daling in het niveau van het Nederlands zorgt. “Elke bijkomende sluitingsdag betekent een significante daling in de scores voor begrijpend lezen”, klinkt het bij de universiteit. Ook bemerkte men voordien al een leerachterstand in de secundaire scholen.

Het onderzoek van de KU Leuven is gebaseerd op de gestandaardiseerde toetsen die de leerlingen uit het zesde leerjaar van het katholieke onderwijs moeten afleggen. Hieruit blijkt dat de resultaten met bijna tien procent dalen bij vijf extra sluitingsdagen. De sluiting van de scholen als coronamaatregel wordt daarmee een nog moeilijker discussiepunt dan het voorheen al was. 

“Bij het debat over het openhouden van de scholen wegen we de virologische en maatschappelijke kosten en baten van een schoolsluiting tegen elkaar af”, reageert Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in De Tijd. “We kunnen nu ook wetenschappelijk vaststellen dat elke schooldag telt in de strijd tegen leervertraging.”

Ook het Gemeenschapsonderwijs bemerkt de negatieve invloed van de sluiting van de scholen en daarbij het volgen van het afstandsonderwijs. Vele leerlingen uit het secundair onderwijs zouden vooral kampen met een leerachterstand voor wiskunde en de verschillende taalvakken. Het afstandsonderwijs beïnvloed vooral de kwetsbare groepen. Daar is de impact tot 2,5 keer hoger.