Luc Vermeulen, voorman van de Vlaams-nationalistische organisatie Voorpost, moest woensdag 6 januari, samen met drie medebetogers voor de correctionele rechtbank van Mechelen verschijnen. De zaak is uitgesteld op vraag van zijn raadsman. Vermeulen is gedagvaard door het Mechelse parket, naar aanleiding van een protestactie vorig jaar in mei op de Grote Markt in Mechelen. Het parket beschuldigt Vermeulen ervan om, via een spandoek met de tekst “Stop Islamisering”, te hebben aangezet tot haat of geweld jegens de moslimgemeenschap. Daarmee lijkt het openbaar ministerie de grenzen te willen aftasten tussen de vrije meningsuiting enerzijds en de wet op het racisme anderzijds.

De actie van Voorpost vond plaats op 30 mei, een week nadat tientallen moslims op diezelfde plaats een gebedsoproep hielden om het einde van de ramadan te vieren. Dat de gebedsoproep mocht plaatsvinden, ondanks de strenge coronamaatregelen, was een doorn in het oog van de actievoerders. Voorpost wilde waarschuwen voor “een voorkeursbehandeling die moslims genieten en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn”. De actievoeders hielden een spandoek omhoog met daarop de tekst “Stop islamisering”.

De Mechelse politie trad meteen streng op. Kort nadat het spandoek ontrold was, werden Vermeulen en zijn makkers meteen enkele uren bestuurlijk aangehouden. Volgens de politie was de actie niet aangevraagd en hielden de actievoeders zich ook niet aan de coronaregels. Ingewijden vertellen dat de politie-interventie gebeurde “onder goedkeurend oog van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers”.

Slogan ‘stop islamisering’ op spandoek is volgens parket ‘aanzetten tot haat jegens de moslimgemeenschap

Onmiddellijk na de feiten is Vermeulen verhoord, in het bijzijn van zijn advocaat. In de dagvaarding staat dat hij heeft “aangezet tot haat of geweld jegens de moslimgemeenschap, via spandoeken”.  

Het parket vervolgt de actievoerders wegens aanzetten tot haat tegen de moslimgemeenschap. Het parket beschouwt immers de aanwezigheid van de slogan “stop islamisering” op het spandoek als een inbreuk betekent op de anti-racismewetgeving.

Volgens Vermeulen slaat dat nergens op en is zijn oproep tot “het stoppen van de islamisering” niet meer, maar ook niet minder dan een kwestie van vrije meningsuiting.

Waarnemers zien in het proces vooral een testcase waarbij het parket door middel van een rechtszaak mogelijk een precedent wil creëren. “Mijn advocaat zegt dat het in elk geval een zeer belangrijk proces wordt”, zegt Vermeulen. “De uitspraak in deze zaak wordt cruciaal voor de vrije meningsuiting.”

Dat het hier om een bijzondere zaak gaat, mag ook blijken uit de richtlijnen op de website van gelijke-kansencentrum Unia. Volgens Unia is er sprake van ‘aanzetten tot haat’ als iemand wordt “aangespoord, opgeroepen, aangestookt of opgezet tegen iets of iemand”. En ook nog: “De dader spoort een ander aan om zich bewust te richten tot een of meer mensen.” Opvallend is ook dat UNIA op haar website vermeldt: “Algemene kritiek op bijvoorbeeld een politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwing valt hier dus niet onder.” 

Heksenjacht

Sommige Vlaams-nationalisten hebben intussen het gevoel dat er een heksenjacht tegen hen wordt gevoerd. Of dat zo is, is natuurlijk een subjectief gegeven. In elk geval was de Vlaamse minister op het moment van de aanhouding van de manifestanten zelf aanwezig op de Grote Markt.

Het parket beschikt volledig autonoom over de keuze om te vervolgen dan wel te seponeren. Wat wel vast staat is dat de feiten enkel ter kennis konden komen van het parket, nadat ze door de Mechelse politie zijn vastgesteld. Of de politie is tussengekomen op basis van een ‘klacht’, dan wel ambtshalve is opgetreden tegen de manifestatie met 4 personen is niet bekend.  

Maar dat dit proces precies in Mechelen plaatsvindt, terwijl gelijkaardige acties ook al op andere plaatsen zijn gevoerd, creëert in Vlaams-nationalistische kringen wel de perceptie dat men in Mechelen weinig oppositie verdraagt. Bij een eerdere manifestatie, in september vorig jaar, ook al in Mechelen, zijn 45 manifestanten bestuurlijk aangehouden, waarbij mensen van terrassen en zelfs één man uit een café is geplukt.

Eerder dit jaar zorgde Voorpost ook al voor opschudding door protest ‘tegen de asielinvasie’ in Gent. Gents burgemeester Matthias De Clercq (Open Vld) noemde Voorpost daar ‘de stoottroepen van extreemrechts’.  

Themazitting?

Opmerkelijk gegeven is dat de zitting van 6 januari veel weg had van een ‘themazitting’. Op dezelfde dag stonden immers ook nog twee andere zaken op de rol. Een daarvan was de zaak tegen Luc D.

Dat is de man die door Marc Van Ranst via sociale media beschuldigd was van “doodsbedreigingen”. Die feiten heeft het parket niet weerhouden, maar het parket vervolgt hem wel wegens het brengen van de Hitlergroet. Opmerkelijk.

Tijdens de zitting vertelde de verdediging dat Marc Van Ranst de deuren van de trein tot tweemaal toe blokkeerde. De viroloog zou dit gedaan hebben om  foto’s te kunnen nemen die hij op Twitter verspreidde. Ook van Van Ranst zou overigens een foto in het dossier zitten waarop hij zijn middenvinger opsteekt naar Luc D.

Ook al op 6 januari was er de zaak tegen de zoon van een oud VB-volksvertegenwoordiger. Die had in het Fort van Breendonk bij een bezoek de Hitlergroet gebracht. Het parket vervolgt hem wegens aanzetten tot racisme. 

In de zaak tegen Luc Vermeulen zal het oordeel én vooral de motivering van de rechtbank met argusogen worden gevolgd. Het kan een mogelijk precedent creëren op het vlak van inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Bij een vrijspraak kan het echter ook als aanleiding gebruikt worden om nieuwe strafwetgeving te creëren. Met als doel het bestraffen van ‘islamofobie’. Dat mag niet verbazen, want  Minister Van Quickenborne (Open Vld) had de strijd tegen ‘islamofobie’ al een prioriteit genoemd.

2 REACTIES

  1. Beste mijnheer Luc, vooreerst Proficiat voor je onverdroten inzet. Zelf heb ik 30 jaar geleden ook iets gelijks meegemaakt. Toen er in Brussel een klowneske massa in stoet optrok om meer toegang voor inwijkenden te eisen, ben er alleen naar toe getrokken. Vanop de stoep toonde ik mijn A4 tje met erop geschreven : ‘Stop Inwijking, dit land voor mijn kinderen.’ Nadat deelnemers probeerden mijn boodschap uit m’n handen te rukken, kwamen er Magrebijns ogende Politie-in-burger, met een armband mij zeggen dat ik moest vertrekken.
    Als ik hen zegde dat ik als Belg in mijn land niet vertrok, grabbelden ze me, wrongen mijn arm om, duwden me van de stoeprand waarbij mijn schouder ontwricht werd, en ik belandde in hun busje. Eenmaal gevuld met van die dreadlock people, werden we afgeleverd in de Koolstraat 3, dat is de achterkant v h Brusselse stadhuis. Na de registratie formaliteit bekeek de bijna pensoien gerechtigde agent me argwanend. In tegenstelling met de andere aangevoerden was ik met hemd en das gekleed. De agent vroeg me op zijn Brussels ‘awel két woe hedde gij gedaân? mee steene nou de Poliesse gesmeete?’ Ik toonde hem mijn verfrommeld A4 tje. Hij las het met toegeknepen ogen en concludeerde : ‘dan woarde gij nen tegenbetouger!’ waarop ik hem antwoorde neen mijnheer, ik ben een huisvader van vijf kinderen, belastingbetaler en Belgisch burger en was er helemaal allen, heb mijn mond niet open gedaan en heb enkel mijn papier getoond. Die man bekeek me, trok zijn hoofd recht, stak zijn hand uit en zei ‘geef me de vijf! moo jung ‘k mot oe hier have tot nao de betouging.’ Uiteindelijk ben ik nog met een ambulance naar een Brussels ziekenhuis gevoerd om mijn schouder te X-stralen. De rekening van de Ambulance heb ik later betaald en mijn schouder is nooit meer helemaal in orde gekomen.