Sommige rusthuizen gebruiken het overschot van het Pfizer-vaccin om familieleden van bewoners en personeelsleden te vaccineren. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ontoelaatbaar, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het vaccin toedienen aan familieleden van bewoners en verpleegkundigen, is volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid ontoelaatbaar. Toch is het in sommige woonzorgcentra wel gebeurd. “Dat hoor ik in de wandelgangen”, bevestigt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro aan Het Nieuwsblad. “We mogen dat niet tolereren. Ze moeten naar de personen die al maanden het meeste risico lopen op besmetting. Dat zijn de thuisverpleegkundigen, huisartsen, tandartsen, enzovoort. We vragen woonzorgcentra dan ook om ­samen te werken met de lokale huisartsenkring en thuisverpleegkundigen.”

In een brief roept het Agentschap Zorg en Gezondheid de woonzorgcentra nu op om ‘reservelijsten’ aan te leggen van mensen die een dosis moeten krijgen als alle bewoners en personeelsleden zijn gevaccineerd. Het vaccin toedienen aan familieleden, is dus uit den boze. “We begrijpen dat dat voor frustratie en onbegrip zorgt, maar gezien de schaarste van de vaccins rekenen we erop dat u daar op een correcte manier mee omspringt”, zo staat te lezen in de brief.