Verschillende PS-kopstukken pleiten voor een grotere loonsverhoging, in weerwil van hun liberale coalitiepartners.

De loonwet van 1996 laat dit jaar ruimte voor een loonsverhoging van 0,4 procent boven op de index, dit om concurrentieel te blijven tegenover onze buurlanden. Dat is niet naar de zin van de vakbonden, die gesteund worden door regeringspartij PS.

Loonwet

Staatssecretaris van Relance Thomas Dermine (PS) pleit in een interview met Knack voor een wijziging van de loonwet. “Er moet met veel meer dan alleen de lonen rekening worden gehouden, zodat je tot een meer billijke vergelijking komt”, klinkt het.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wijst tegelijkertijd naar het regeerakkoord en stelt dat er met omzendbrieven gewerkt kan worden “om een goed evenwicht tussen koop- en concurrentiekracht te verzekeren”.

Regeerakkoord

De PS-plannen vallen echter op een koude steen bij Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. “Massa’s bedrijven balanceren op de rand faillissement”, klinkt het. “Dat is niet het moment extra loonkostenhandicap te creëren. Een faire deal in het loonoverleg kan, maar we houden iedereen wel aan regeerakkoord.”