Twee Palestijnse vluchtelingen zijn naar de Joodse wijk van Antwerpen getrokken met Palestijnse vlaggen. Daar begonnen ze zaken te roepen als “bevrijd Palestina!” en enkele ooggetuigen hoorden het woord Hamas, een Palestijnse terreurorganisatie, meerdere malen vallen. De bewoners reageren geshockt en vragen zich af waarom Palestijnse vluchtelingen problemen uit het Midden-Oosten willen importeren naar Vlaanderen. Michael Freilich (N-VA) veroordeelt het gedrag, maar wil ze wel de hand uitreiken om “iets over de Joodse gemeenschap te leren”.

Het Forum der Joodse Organisaties heeft klacht ingediend bij UNIA.

Michael Freilich reageert scherp: “Ze rijden aan hoge snelheid rakelings langs mensen met een Palestijnse vlag en roepen luidkeels “Free Palestina”. Ze vallen Joodse voorbijgangers lastig, houden zich niet aan de verkeersregels en vormen ronduit een gevaar voor hun medeburgers. Deze tweelingbroers zijn afkomstig uit Gaza en vluchtten vijf jaar geleden naar België. Hier kregen ze asiel, huisvesting en een job. Dan is het ook bijzonder spijtig dat ze mensen lastig vallen, ze zouden beter moeten weten. Joden in Antwerpen zijn trouwens helemaal geen Israëlische staatsburgers maar Vlamingen.”

“Mensen lastigvallen voor hun geloof is racisme,” zegt Freilich (N-VA)

Michael Freilich verwijst daarnaast naar de wetgeving rond racisme, want mensen lastigvallen op basis van geloof is eigenlijk racistisch gedrag. “Lastigvallen van mensen op basis van hun kledij en afkomst kan geklasseerd worden als antisemitisme,” zegt hij. “Het Forum der Joodse Organisaties heeft gisteren een klacht bij UNIA neergelegd. Dit is Importeren van het Israëlisch-Palestijns conflict. Mijn partij zal vragen stellen over de integratiecursussen voor nieuwkomers. Het is niet de bedoeling dat men conflicten importeert. Als ‘influencers’ geven ze duidelijk het foute signaal en de verkeerde boodschap mee aan hun (voornamelijk) jonge achterban. Dit zal niet leiden tot vreedzaam samenleven en kan nefast zijn voor lange-termijn relaties.” Palestijnse vluchtelingen moeten volgens hem duidelijk gemaakt worden dat Belgische joden geen Israëliërs zijn en dat het conflict tussen Israël en Palestina daar moet blijven en niet naar hier geïmporteerd moet worden.

De ambassadeur van Israël, Emmanuel Nahshon, reageert ook misnoegd: “Kijk hoe twee idioten onschuldige wandelaars lastigvallen in de Joodse wijk van Antwerpen. (Dit is) schandelijk, smakeloos, goedkoop en kinderachtige provocatie door twee zogenaamde helden van de Palestijnse zaak.” Het Twitteraccount Imshin linkt ook naar een YouTubevideo die ondertussen privé is. Ze tonen meer beelden van de tweeling, Adham en Amjad, waar ze joden achtervolgen en zonder provocatie lastigvallen.”