Ondanks een ophef in de media van de laatste dagen, blijft de steun voor Theo Francken (N-VA) bijzonder groot bij verschillende partijleden. Het parket van Antwerpen startte intussen een onderzoek naar de perslekken uit het gerechtelijk dossier tegen Melikan Kucam. Verschillende N-VA’ers denken dat de lekken tot doel hadden Theo Francken te beschadigen. Vijf N-VA-Parlementsleden spreken publiek hun vertrouwen uit in de oud-staatssecretaris. Het gaat om Sander Loones, Darya Safai, Koen Metsu, Karl Vanlouwe en Michael Freilich.

Sinds 12 januari van dit jaar verschenen in de kranten Het Nieuwsblad en De Standaard dagelijks artikels waarbij de positie van Francken onder vuur ligt. Uitgebreide fragmenten uit het gerechtelijk dossier tegen Melikan Kucam, op basis van telefoontaps kwamen in de pers.

Parketwoordvoerder Kristof Aerts bevestigt: “Het lijkt inderdaad dat hier sprake kan zijn van een misdrijf. Daarom heeft het parket een onderzoek geopend.” Dat gebeurde naar verluidt ‘na aangifte’ van Francken. 

Strafrechtelijk kan Francken, noch zijn kabinet iets ten laste worden gelegd. Desalniettemin voerden enkele kranten, de druk op Francken dag na dag op. Francken reageerde al dat hij ontslag zou hebben genomen mocht hij nog in functie geweest zijn. “Met geheven hoofd”, want strafrechtelijk kan men hem niets ten laste leggen.

Beeld in Knack vooral ‘wishful thinking’ van Franckens opponenten

Maar de messen zijn geslepen en het scenario leek vast te liggen: barbertje moet hangen. Men vroeg zich af of hij nog parlementslid kon blijven en zelfs of hij aan kon blijven als burgemeester van Lubbeek. Dat Francken binnen de N-VA ook enkele critici heeft is geen geheim. Maar het beeld dat geschetst wordt in een artikel van Knack Online van dinsdag blijkt ver van de realiteit te liggen en is vooral ‘wishful thinking’ van Franckens tegenstanders.

Ja, er zijn zorgen om de mediahetze en om de impact van de ‘affaire Kucam’. Maar de steun voor en het vertrouwen in Francken blijft groot. Een aantal N-VA parlementsleden doorbreken de, nochtans door de partij geadviseerde, mediastilte en spreken publiek hun steun uit voor Francken.

Dat plaats meteen de relevantie van de ‘anonieme’ toppers die Knack citeert in een andere context. Francken blijft ‘incontournable’, tegen wil en dank van zijn politieke opponenten en enkelingen in de partij. 

Timing perslekken mogelijk niet toevallig

De timing van de perslekken loopt parallel met de aanloop naar de interne bestuursverkiezingen bij N-VA. De partijraad, het belangrijkste interne orgaan van de partij, kiest begin februari onder meer twee nieuwe ondervoorzitters kiest. Francken is daarvoor, samen met onder meer Kamerlid Valerie Van Peel een van de gedoodverfde kandidaten.

Als ondervoorzitter kan Francken een stevigere stempel drukken op de koers die zijn partij de komende jaren vaart. Daartegenover staat dat een ‘gekortwiekte’ Francken zowel de Vivaldi-regeringspartijen, als een aantal interne critici niet slecht zou uitkomen. 

Het grootste deel van de N-VA basis evenals een groot deel ‘partijtoppers’ staan duidelijk nog steeds als een man achter Francken en vormen samen de beruchte ‘falanx’.

Ook op sociale media nemen de steunbetuigingen intussen toe. Niet in het minst nadat in een artikel een ‘anonieme’ N-VA topper in een krant geciteerd is. Die stelde “dat er dan wel geen kritiek is, maar dat men ook geen ‘publieke’ steun voor Francken durft geven”.

Binnen de N-VA willen weinigen reageren schreef Knack dinsdag, en al zeker niet met naam en toenaam. “Een mandataris laat zich ontglippen dat de partij hiervoor een interne strategie heeft opgesteld.” Maar dat klopt niet. Dat er voldoende steun voor Francken bestaat bewijzen de reacties op de rondvraag die SCEPTR deed.   

“Ik heb het volste vertrouwen in Theo’s politieke capaciteiten, in zijn leiderschap en als mens met een bijzonder warm hart”

Maar de N-VA politici die wij spraken willen in eigen naam reageren. Uit hun reacties blijkt dat de oud-staatssecretaris nog steeds veel vertrouwen geniet bij zijn collega’s.

Voor aanvang van het actuadebat in De Kamer trok staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op Twitter nochtans alle registers open: “Nooit gedacht een debat te voeren in de Kamer over mensensmokkel gefaciliteerd door de politiek”. Een scherpe uithaal van de CD&V’er naar zijn voorganger. Ook al op Twitter postte Kamerlid Ben Segers (sp.a) al enkele dagen een filmpje met Francken en Melikan Kucam.

N-VA Kamerlid en oud minister van Defensie Sander Loones kaatst alvast de bal terug naar Mahdi: “Als staatssecretaris koos Theo ervoor vervolgde christenen te redden, dát is de essentie. Het zou staatssecretaris Mahdi sieren om duidelijk te maken hoe hij dat in de toekomst zal doen. Daarover horen we hem helaas amper. Van een christendemocratische politicus zou je toch meer mogen verwachten.”

Loones neemt afstand van de “de daden van Kucam” die hij “verwerpelijk en onvergeeflijk” noemt maar wijst er op dat “de reddingsoperatie al volledig was afgerond toen de eerste vragen over Kucam naar boven kwamen”. Hij benadrukt tenslotte dat noch Francken, noch het kabinet vervolgd of veroordeeld werden.

“Blijkbaar kunnen sommigen zich niet neerleggen bij die uitspraak en willen zij alsnog een proces tegen Theo voeren in het parlement en in de media. Waar is het respect voor de rechtspraak? De échte rechter heeft gesproken, de politieke en mediarechters lijken daaraan voorbij te gaan”, besluit Loones.

Ook Kamerlid Michael Freilich aarzelt niet als we een reactie vragen: “Wie niets doet kan ook nooit een fout maken. Ik heb nog steeds het volste vertrouwen in Theo, zowel in zijn politieke capaciteiten, in zijn leiderschap en daarnaast ook gewoon als mens met een bijzonder warm hart.”

Koen Metsu: “Binnenskamers heeft Theo al serieus gevloekt”

Kamerlid Koen Metsu is dan weer van mening dat Theo Francken ook zelf slachtoffer is in het verhaal: “Theo is iemand die vertrouwen stelt in personen, maar is blijkbaar in de luren gelegd door iemand die op een bepaald moment de drang naar geld niet kon weerstaan.”

“Theo Francken is de ruwe bolster met de blankste pit die er is die wil goed doen voor iedereen. Weinig mensen kennen Theo zo, maar ik heb hem nog nooit iets weten doen wat ik onrechtvaardig vond, integendeel”.

Op de vraag of de affaire Kucam zal blijven plakken aan Francken antwoordt Metsu afgemeten: “Ik denk dat het bepaalde mensen, zoals staatssecretaris Mahdi, goed uitkomt, dat Theo in een slecht daglicht wordt gesteld. Binnenskamers heeft hij al serieus gevloekt over hoe een goedbedoeld initiatief op deze manier mismeesterd is geweest.”

Metsu die zelf in Syrië geweest is benadrukt dat de christenen daar wel degelijk gevaar lopen: “De intentie om een humanitaire corridor in te leggen is menselijk zeer waardevol. Maar de modus operandi lag in de handen van een verkeerde persoon.”

Ook de burgemeester van Edegem blijft Francken dus  “onvoorwaardelijk” steunen.

Kamerlid Darya Safai, zelf ook ooit slachtoffer van het islamisme, apprecieert vooral dat Francken “vanuit zijn functie iets probeerde te betekenen wanneer het gaat over het redden van levens en het vermijden van de verkoop op IS-markten van onschuldige vrouwen en meisjes als seksslavinnen”.

“Ik blijf het doel dat Theo Francken beoogde steunen toen hij mensen uit de klauwen van IS wou redden. Vele Yezidi en Christenen hadden onze hulp nodig.”  

Ook Safai behoudt haar vertrouwen in haar partijgenoot: “De geloofwaardigheid van Theo Francken staat niet ter discussie binnen de partij.”

Karl Vanlouwe: “Wat anoniem in de pers wordt gezegd zijn vaak ‘gefantaseerde verhalen’”

Tenslotte vroegen we ook een reactie aan Karl Vanlouwe, Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter in de Senaat. Die aarzelde eerst voor een reactie on-the record en verwijst daarbij naar interne afspraken. “U weet dat alles wat off-the-record of anoniem in de pers wordt gezegd vaak gefantaseerde verhalen zijn”, drukt hij ons op het hart.

Maar kort daarna krijgen we toch een officiële reactie: “Je voelt natuurlijk dat dit een hetze is tegen Theo. Men gaat voorbij aan het feit dat er duizenden mensen gered zijn. Dat is blijkbaar van ondergeschikt belang nu blijkt dat er iemand geld aan verdiend heeft.”

Vanlouwe stelt dat pers en tegenstanders vooral “de kop” van de gewezen staatssecretaris willen. “Voor alle duidelijkheid, mijn steun heeft Theo voor de volle 100%. Wat hij gedaan heeft is en blijft een goede zaak. Dat de media nu volop op hem begint te schieten vind ik bijzonder klein van de ‘linkse media’.”

De uithaal van staatssecretaris Mahdi op Twitter vandaag noemt Vanlouwe bijzonder laag: “De essentie is dat er Assyrische christenen gered zijn. Dat men daar aan voorbij gaat is schandelijk.”

De rondvraag bevestigt alvast een wetmatigheid. Hoe scherper men schiet op Francken, hoe meer de achterban en medestanders de rangen sluiten. En laat net dat zijn waar de partij nood aan heeft: een sterke leider die, in de voetsporen van Bart De Wever, ook in woelig water de partijgelederen kan verenigen en mobiliseren. 

1 REACTIE