Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert scherp op de kritiek van N-VA Kamerlid Yoleen Van Camp op zijn terugkeerbeleid. “Ik kan u verzekeren dat in tegenstelling tot wat mevrouw Van Camp beweert terugkeer een beleidsprioriteit is, vrijwillig en gedwongen. Overigens heeft ook de NVA altijd die lijn geciteerd: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet.”

Staatssecretaris voor Asiel-en Migratie Sammy Mahdi laat in een uitgebreide reactie aan SCEPTR weten dat hij het volledig oneens is met de kritiek die Van Camp vanochtend in de parlementscommissie formuleerde op zijn beleid.

Van Camp haalde scherp uit naar de staatssecretaris: “Mahdi zei dat hij hoopt dat hij zo weinig mogelijk ‘special flights’ zal moeten inleggen, omdat hij wil inzetten op vrijwillige terugkeer”, zo zei Van Camp eerder aan SCEPTR,  “maar we weten allemaal dat dat geen oplossing zal zijn.” Van Camp concludeerde daaruit “dat hij van de terugkeer van illegalen geen prioriteit zal maken deze legislatuur”.

Die uitspraak is bij de staatssecretaris in het verkeerde keelgat geschoten. 

Sammy Mahdi (CD&V): “Special flights heb je in het ideale geval niet nodig, best heb je mensen die vrijwillig terugkeren”

Mahdi herhaalt nogmaals wat hij eerder op de dag in commissie antwoordde: “Mevrouw Van Camp, special flights heb je in het ideale geval niet nodig. Best heb je mensen die vrijwillig terugkeren. Ook gedwongen terugkeer gaat best via gewone vluchten.”

Daarnaast wijst hij er op dat het enkel voor de groep mensen is die weigeren gedwongen terug te keren, dat er speciale vluchten georganiseerd moeten worden. “Dus liefst zou ik u telkens melden dat er géén special flights moesten doorgaan.”

Voor januari staan alvast geen ‘special flights’ op de agenda. België zal wel, waar mogelijk, deelnemen aan vluchten die worden georganiseerd door andere staten.

“De belangrijkste stap om de verwijderingen de komende maanden op te drijven, is het overtuigen van bepaalde landen om opnieuw gedwongen terugkeer toe te laten. Op verschillende niveau’s wordt dit aangekaart bij de desbetreffende staten. Ik volg dit zelf nauw op in samenspraak met de DVZ.”

De staatssecretaris verwees ook naar de budgettaire impact, waarbij hij argumenteerde dat “vrijwillige terugkeer uiteindelijk veel goedkoper is dan gedwongen terugkeer”.

“De buddy-projecten die u al bekritiseerde zijn al door vorige staatssecretaris goedgekeurd”

Hij wijst er ook op dat tijdens de coronacrisis blijkt dat de gedwongen terugkeer goed op peil gebleven is. “Dat is normaal want die mensen stappen in een vrijwillig traject om terug te keren naar het land van oorsprong”, klinkt het nog.

De staatssecretaris is verder van mening dat competentieverwerving de asielzoeker, of die al dan niet erkenning krijgt, overal ten goede komt. In ons land of het land waar die persoon naar moet terugkeren. Hij ziet ook een bijkomend voordeel: “Mocht de persoon dan wel asiel krijgen dan heeft die ten minste al competenties. Enerzijds om sneller ingeschakeld te kunnen worden op de arbeidsmarkt en anderzijds om te integreren in de samenleving.

Tot slot van zijn antwoord verwees de staatssecretaris ook nog naar een beslissing ten tijde van de regering Michel I. “Als u verwijst naar mijn eerdere uitspraken over competentieverwerving bij asielzoekers, zoals de buddy-projecten die u al bekritiseerde, herinner ik er graag aan dat dit project door de vorige staatssecretaris is goedgekeurd.” 

“Aantal asielaanvragen op dit moment niet uitzonderlijk hoog”

Volgens Mahdi slaat N-VA een aantal cijfers door elkaar. “Dit is een ‘covid’ jaar, daardoor zijn de asielaanvragen gedaald, maar ook de terugkeercijfers. Daarbij is het wel heel duidelijk dat het grote aandeel terugdrijvingen die normaal al jaren in de cijfers vervat zijn ook heel sterk daalt. Wie niet aan de grens toekomt, kan je niet terugsturen. Dat is ook omwille van de covidcrisis.

Het aantal asielaanvragen is volgens de staatssecretaris op dit moment niet uitzonderlijk hoog. “Over geheel 2020 bekeken daalden ze zelfs naar een historisch dieptepunt. Wel is het een hoger aantal dan bijvoorbeeld tijdens het voorjaar 2020. Vanwege de COVID-crisis waren er immers minder internationale reisbewegingen.”

Ook de sluiting van Dienst Vreemdelingenzaken gedurende enkele maanden is volgens Mahdy een factor die men moet in rekening nemen: “Toen is er via een online-systeem gewerkt: “Door dit systeem zat er vertraging op de registratie van de asielaanvragen en vonden veel mensen geen toegang tot de procedure. Dit systeem werd door de rechter herroepen. Een vergelijking met deze cijfers is dan ook niet correct.” 

1 REACTIE