PS-voorzitter Paul Magnette zegt in een interview met L’Echo dat er voor 2024 geen slimme kilometerheffing in het Brussels gewest komt. De Brusselse regering wil SmartMove volgend jaar al laten ingaan.

“Uit de contacten die ik had met mijn Brusselse vrienden heb ik begrepen dat dit voor de volgende legislatuur is”, zegt Magnette. “We hebben dus tijd. Het doel is niet om de lage inkomens te raken en zij die zich met niet veel anders dan met de auto kunnen verplaatsen. Er is dus een lange voorbereidingsperiode nodig opdat iedereen zich kan aanpassen.”

Volgens De Tijd wordt de evenwel tegengesproken door Brussels minister-president en partijgenoot van Magnette Rudi Vervoort.

Tegelijkertijd lijkt Magnette ervoor te pleiten om, na de invoering van een stadstol, bedrijven activiteiten te laten verplaatsen van Brussel naar Wallonië of Vlaanderen. “Als grote banken en verzekeraars hun activiteiten in de Vlaams en Waalse steden zouden kunnen versterken, dan wint iedereen. Ik heb 15 jaar van Charleroi naar de ULB gependeld. Dat is vermoeiend”, klinkt het.