Hongarije negeert het arrest van het Europees Hof van Justitie en blijft migranten uitzetten naar Servië. Migranten kunnen geen asielaanvraag indienen, omdat hun dossiers niet bekeken worden. Mensenrechtenorganisaties willen dat de praktijken stoppen.

Volgens mensenrechtenorganisatie Helsinki Committee for Human Rights blijft Hongarije mensen uitwijzen, in weerwil van de Europese uitspraak. “Het feit dat de Hongaarse grenspolitie een maand na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie nog steeds mensen deporteert, is een duidelijke schending van de wet. Het is schandalig dat dit blijft duren”, zegt Andras Lederer van de ngo. Meer dan 3.000 migranten zouden niet de mogelijkheid hebben gekregen om asiel aan te vragen en zijn uitgezet naar Servië. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Door zijn strenge wetgeving voor migranten die zonder geldige papieren de Europese Unie proberen binnenkomen, verzaakt Hongarije aan zijn Europese verplichtingen. Zo luidt het arrest van het Europees Hof van Justitie op 17 december. Het Hof bekritiseerde onder meer het Hongaarse beleid inzake de toekenning van internationale bescherming en de terugkeer van migranten.

Zo zijn de rechters in Luxemburg van oordeel dat het Hongaarse terugkeerbeleid in strijd is met het Unierecht. Politieagenten die migranten onder dwang over de grens brengen, is een onrechtmatige verwijdering. Hongarije schendt zo de geldende terugkeerprocedure.

1 REACTIE