De besteding van subsidies in ons land doet velen de wenkbrauwen fronsen. Zowel federaal als Vlaams spenderen regeringen jaarlijks miljoenen euro’s om ‘diverse’ organisaties uit het ‘middenveld’ draaiende te houden. Die organisaties zijn doorgaans georganiseerd onder de vorm van een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Winst maken ze niet, maar ze verschaffen heel wat jobs en hebben bijzonder veel invloed. Welkom bij ‘het alfabet van de vzw-industrie’.

Af en toe klinken de namen u bekend in de oren. Maar even vaak zijn het nieuwe organisaties die pas opduiken. Of zijn het namen die weinig tot niets zeggen. De ‘vzw-industrie’ is een bijzondere sector die ook heel wat tewerkstelling verschaft.

Niet zelden zijn er connecties tussen de organisatie en een welbepaalde politieke of maatschappelijke ideologie. In deze artikelenreeks maakt SCEPTR u graag wegwijs in de wondere wereld van de vzw’s.

Wie zijn de stichters en de bestuurders? Hoe bekomen ze die subsidies van de ene dag op de andere? En vooral, wat gebeurt er met dat geld? Of dat goed besteed is, laten we over aan uw oordeel. We spreken geen oordeel uit over het nut van subsidiebeleid. Wel vinden we dat de burger het recht heeft op transparantie.

Een van de belangrijkste subsidiepijlers is de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Jaarlijks besteedt de Vlaamse regering daar 70.589.668 euro aan. Het overgrote deel gaat naar organisaties die een werking hebben in het Nederlandse taalgebied, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in allebei. De enveloppe wordt steeds toegekend per beleidsperiode van vijf jaar, zoals nu van 2021-2025.

Ateliers Voor Werknemers Vorming

Dit is een vormingsinstelling van ACV en beweging.net. De maatschappelijke zetel bevindt zich op het zelfde adres van het ACV. De ateliers krijgen 1.495.286 euro per jaar. Van de website zelf wordt u niet zoveel wijzer. U treft er vooral een ietwat wollige tekst over de missie. Die missie komt hier op neer: mensen samenbrengen om hun kennis, inzichten en competenties te versterken.

“Iedereen die zich betrokken voelt bij de samenleving – sociaal, cultureel, economisch, politiek – kan hier inspiratie tanken”? zo lezen we. 

“Wij werken aan een betere en rechtvaardige wereld en aan duurzame ontwikkeling.  De arbeid, het inkomen, de sociale bescherming en de kwaliteit van leven worden individueel en als groep verdedigd.”

Onder die koepel vallen opnieuw drie afzonderlijke vzw’s

Educo vzw focust op computeropleidingen, communicatie en media die men zowel aan particulieren als aan bedrijven aanbiedt.

ARVO vzw organiseert vormingen voor werknemersafgevaardigden in de diverse ondernemingsraden en comités uit de sectoren voeding en diensten, bouw, industrie en chemie, metaal en textiel. Coördinator is Johan Verbrugghen die al 31 jaar als stafmedewerker aan de slag is bij de studie- en vormingsdienst van het ACV.

Tenslotte is er nog beweging.academie vzw. Die houdt zich bezig met ‘politieke en sociale vorming’. De coördinator is Wouter Vandyck, een man die zijn carrière startte als educatief medewerker en secretaris bij de KWB. Vervolgens werd hij stafmedewerker bij ACW Leuven en daarnaast is hij ook regiosecretaris voor Beweging VZW Leuven.

Conclusie: deze organisatie fungeert als koepel, de subsidies, toegekend aan de Ateliers, belanden in elk geval integraal in de christelijke zuil. 

(dit is een aangepaste versie van een artikel dat eerder verscheen in ‘t Pallieterke)