Alweer duiken er elementen op in het onderzoek naar mogelijke fraude bij de aankoop van 15 miljoen stoffen mondmaskers door de Belgische overheid bij het Luxemburgse Avrox. N-VA Kamerlid Michael Freilich (N-VA) kreeg videobeelden en foto’s in handen die volgens de krant Het Laatste Nieuws ook “de aandacht van de politie trekken”.  

Uit de beelden die Freilich in handen kreeg blijkt duidelijk dat twee hoofdrolspelers in het dossier zeer ‘close’ met elkaar zijn.

Een en ander situeert zich in mei vorig jaar, nadat de Belgische Defensie bij het Luxemburgse bedrijf Avrox 15 miljoen stoffen mondmaskers kocht. Het bedrijf had de argwaan gewekt bij het parlementslid omdat het als volstrekt onbekende speler in de markt aan de haal ging met een contract dat bijna 40 miljoen waard was. Freilich onderzocht het bedrijf en concludeerde dat het veel weg had van een postbusbedrijf.

Drie hoofdrolspelers zijn betrokken bij Avrox. Laurent Héricord, een man die als kok werkte in Cannes, de Franse ex-voetbalmakelaar Brice Erniquin, en de Jordaanse zakenman Hamza Talhouni.

Na heftige parlementaire discussies belandde het dossier zelfs bij het Rekenhof. Zowel Defensie als toenmalig minister Philippe Goffin (MR) hielden voet bij stuk dat alles correct verlopen was. Toen ook het Rekenhof geen onregelmatigheden vond leek de storm over te waaien.

Twee procedures voor Raad van State en opsporingsonderzoek door de anti-fraude cel van de Federale Politie nog altijd bezig

De antifraude cel (CDBC) van de federale politie en het parket van Brussel onderzoeken het dossier nog steeds. Een nieuwe onthulling in de krant Het Laatste Nieuws stak vorige week opnieuw het vuur aan de lont. Cruciaal element in een onderhandse aanbestedingsdossier blijkt een verkoopfactuur die als bewijsstuk moest dienen dat Avrox ‘ervaring’ had met de verkoop van mondmaskers.

Kandidaat-leveranciers moesten minstens één verkoop van 250.000 stoffen mondmaskers kunnen bewijzen. Diverse kandidaten trokken echter naar de Raad van State omdat ze niet akkoord gingen met de motivatie van de afwijzing door defensie. Hun verkoopreferenties  werden niet geaccepteerd of ‘ontbraken’. Twee bedrijven hebben momenteel nog zo’n procedure hangende bij de Raad van State.  

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zei minister Goffin letterlijk dat die referentie voor Avrox in orde was. Hij antwoordde op een vraag van Michael Freilich dat Avrox  “één miljoen mondmaskers had geleverd aan een andere staat”.

Uit onderzoek van Het Laatste Nieuws bleek vorige week al dat in het dossier enkel een factuur zou zitten gericht aan een vennootschap op het eiland Mauritius. Die vennootschap heet ‘Bright Periods Consulting’. 

Tweede van links: Flavio De Gos Barra met Laurent Héricord (uiterst rechts op de foto) tijdens een diner in 2013 in Ibiza
Tweede van links: Flavio De Gos Barra met Laurent Héricord (uiterst rechts op de foto) tijdens een diner in 2013 in Ibiza

Onderzoek naar een factuur aan een consultingbedrijf in Mauritius

Die ontdekking roept nieuwe vragen op. Want Bright Periods Consulting is natuurlijk geen “andere staat”, zoals minister Goffin verklaarde. Toen Het Laatste Nieuws die informatie wou checken in Mauritius kreeg men ook daar geen gehoor. 

Of die firma effectief 1 miljoen maskers van Avrox kocht is dus niet bevestigd. Avrox weigerde ook commentaar op die vraag.

Heel opmerkelijk is nu dat zelfs Defensie heeft toegegeven aan Het Laatste Nieuws “dat ze de referentie niet gecontroleerd hebben”. En dat wil zeggen dat enerzijds tal van firma’s zijn afgewezen omwille van een ‘afgekeurde’ referentie, of omdat ze geen referentie hadden gegeven. Terwijl tot op vandaag niemand bij defensie kan bevestigen dat de factuur echt is.

De politie onderzoekt nu of er ook een effectieve verkoop van mondmaskers is gebeurd. Als dat niet zo is, dan diende die factuur mogelijk enkel als bewijsstuk dat nodig was om aan de aanbesteding te kunnen meedoen. Maar daarvan zijn voor alle duidelijkheid vooralsnog geen bewijzen.

 

 
 
 
 
 
Dit bericht bekijken op Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een bericht gedeeld door Flavio De Gos Barra (@flavioaroundtheworld)

Directeur van Avrox en oprichter van vennootschap op Mauritius blijken ‘close’ vrienden te zijn

Uit een aantal foto’s en enkele filmpjes die in handen kwamen van Kamerlid Freilich blijkt dat Laurent Héricord van Avrox en de oprichter van Bright Periods Consulting, Flavio De Gos Barra, elkaar al minstens 7 jaar kennen en dat ze ook erg ‘close’ lijken met elkaar om te gaan.

Foto’s uit 2014 tonen hen in Barcelona en in een kort videofragment uit 2016 maakten beide heren met een helikopter een privé-vlucht. In 2017 post De Gos Barra zowel een foto als een video. Daarin vermeldt hij Laurent Hericord. En daar duikt ook de naam van Hamza Talhouni op. Dat was de Jordaanse aandeelhouder van Avrox.

Dat Héricord en De Gos Barra ook nu nog met elkaar omgaan staat ook onomstotelijk vast. Een foto van oktober 2020 bewijst dat zwart op wit (zie foto boven dit artikel). Ze zitten samen met een andere groep mensen te eten in een restaurant in Cannes.

De connectie tussen Avrox en de firma op Mauritius die via de vriendschap van beide heren vaststaat, is op zich natuurlijk geen bewijs van fraude. Maar ongetwijfeld inspireert het de onderzoekers van de anti-fraudecel om bijzondere aandacht te besteden aan die factuur. 

Laurent Héricord (uiterst links) - Flavio De Gos Barra (midden) - Plaza de la Catedral Februari 2014 - Barcelona
Laurent Héricord (uiterst links) – Flavio De Gos Barra (midden) – Plaza de la Catedral Februari 2014 – Barcelona