Het aantal onderzoeken naar zwartwerk daalde de afgelopen vier jaar sterk. Dat schrijft De Tijd.

Terwijl in 2017 16.301 onderzoeken naar zwartwerk plaatsvonden, daalde dat aantal in 2018 naar 12.613 en 12.581 in 2019. In de eerste tien maanden van 2020 waren er nog maar 9.090 onderzoeken naar zwartwerk. Dat blijkt uit federale inspectiecijfers die door CD&V-Kamerlid Steven Matheï werden opgevraagd.

Daling personeel

Samen met het aantal onderzoeken daalde ook het aantal vastgestelde inbreuken. In 2017 waren er dat nog 14.561. In 2019 daalde dat aantal tot 7.023, een daling met bijna 52 procent. In de eerste tien maanden van 2020 werden 5.279 inbreuken vastgesteld. De meeste inbreuken vonden dat jaar plaats in de horeca – 1.517 – en de bouwsector – 960.

Volgens minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) is de daling te wijten aan de afname van het aantal medewerkers bij de RSZ-inspectie, van 629 in 2017 naar 514 begin vorig jaar.

“Het aantal controles en inspecteurs nam de jongste jaren sterk af. Dat valt deels te verklaren door de afname van het zwartwerk die ook al jaren bezig is, in het bijzonder in de horeca”, zegt Matheï. “Toch mogen we het aantal controles en inspecteurs niet on­bezonnen afbouwen. Zwartwerk benadeelt mensen en ondernemingen die wel eerlijk hun belastingen betalen. Gerichte controles zijn een wezenlijk onderdeel van een rechtvaardige fiscaliteit.”