President Joe Biden wil 100 dagen lang geen illegale migranten meer deporteren als onderdeel van zijn ambitieus en grootschalig migratiebeleid. Een federale rechter uit Texas fluit hem echter terug, wat een enorme tegenslag is voor Biden.

Drew Tipton, aangewezen door voormalig president Donald Trump voor het zuiden van Texas, heeft een tijdelijke blokkade opgeworpen voor de deportatieban van Biden. Daardoor wordt het plan van Biden zeker 14 dagen geblokkeerd. Biden had tijdens de presidentsverkiezingen al beloofd om 100 dagen lang geen illegale migranten te deporteren.

“Ban van Biden brengt Texas in gevaar en is in strijd met federale wetgeving”

Toen Biden werd ingezworen, begon hij onmiddellijk aan zijn beloftes. Hij wil die deportatieban tijdelijk invoeren om beter te kunnen strijden tegen corona aan de Mexicaanse grens. Texas beweert echter dat de deportatieban langdurige gevolgen zou hebben voor de staat. Zo zou educatie duurder worden en de gezondheidszorg onder druk komen te staan omdat de illegale migranten zich in Texas zouden vestigen.

Daarnaast verwijst Texas naar een akkoord tussen de staat en president Trump. Dat akkoord werd slechts twee weken voor het inzweren van Biden gesloten, maar is nog steeds bindend voor de nieuwe president. Door dat akkoord mag Texas wil illegale migranten deporteren en de grens beschermen.

“Grote kans dat Texas zal winnen”

Volgens Tipton is er een grote kans dat Texas de zaak op twee punten zal winnen. Eerst en vooral is de deportatieban, hoewel tijdelijk, in strijd met de federale wetgeving die zegt dat illegale migranten van het Amerikaans grondgebied moeten verwijderd worden binnen de 90 dagen na hun uitwijzing. Ten tweede wijkt de Biden-regering sterk af van het eerdere beleid, zonder duidelijke reden of uitleg. Texas zou de rechtszaak dus moeten winnen omdat “de ban de burgers van Texas in gevaar brengt en de federale wetgeving ondermijnt.” Indien Texas deze rechtszaak inderdaad wint, betekent dit een grote tegenslag en flater voor Biden.

Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse mmigration and Customs Enforcement, of ICE, aan Reuters zouden er momenteel 1,2 miljoen migranten moeten worden uitgewezen. Door de deportatieban van Biden zouden ze dus 100 dagen niet mogen vertrekken, hoewel ze allemaal slechts maximum 90 dagen in de VS mogen verblijven. 6.000 van die 1,2 miljoen mensen zijn momenteel aangehouden en wachten op uitzetting. Sinds het begin van de pandemie is migratie naar de VS met 2/3de gekrompen.

Texas krijgt echter ook tegenstand. Kate Huddleston noemt de tijdelijke ‘deportatiepauze’ “niet alleen wettig maar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat gezinnen niet van elkaar gescheiden raken en niet nodeloos worden in gevaar gebracht,” zegt ze.