Zeven verenigingen van voormalige paracommando’s dagvaarden de Belgische Staat omwille van een standbeeld in het AfricaMuseum in Tervuren. Dat schrijft La Libre Belgique. Een ‘postkoloniaal’ bijschrift, dat een link legt tussen het bevrijden van Belgische gijzelaars en het neerslaan van rebellen in 1964, bij het beeld zou een aanslag op de eer van de para’s inhouden.

Concreet gaat het om een aanpassing van het beeld ‘La Belgique apportant la sécurité au Congo’, van Arsène Maton. Het standbeeld toont een man en een kind die beschermd worden door de plooien van de Belgische vlag. Het standbeeld zou samen met andere objecten een ‘koloniale ideologie’ promoten, met andere woorden: het kolonialisme verheerlijken. In maart 2020 besloot het museum om een ‘postkoloniaal tegengewicht’ te bieden door sluiers en bijschriften aan te brengen.

Link tussen bevrijding gijzelaars en neerslaan Simba-rebellen

Op de aangebrachte sluier staat een afbeelding van een gewapende soldaat, met als bijschrift: “Belgische paracommando in Stanleyville in 1964, tijdens het verpletteren van de Simba-rebellen. De formele onafhankelijkheid van Congo in 1960 heeft nog lang niet de doodsklok geluid voor buitenlandse interventie.”

De para’s vinden het bijschrift een aanslag op hun eer. Volgens hen had hun operatie – Dragon Rouge – om in 1964 Belgische gijzelaars te bevrijden een louter humanitair doel. Als er al Simba-rebellen omkwamen tijdens de operatie, dan was dit uit absolute noodzaak, aldus de para’s. Volgens de zeven verenigingen legt de zin een directe en onmiskenbare link tussen die operatie en het neerslaan van de Simba-rebellen. “Een duidelijke historische onwaarheid.”

“Geen andere keus dan overheid voor de rechter te dagen”

De zeven veteranenverenigingen stuurden op 15 juli een open brief naar de directeur van het museum. De advocaten van de para’s hadden het museum in september al in gebreke gesteld, maar kregen geen antwoord.

“Geconfronteerd met de passiviteit van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, hebben onze cliënten nu geen andere keuze dan de federale overheid voor de rechter te dagen”, zeggen de advocaten nu. De klacht is gericht tegen de Belgische Staat omdat het AfricaMuseum geen rechtspersoonlijkheid heeft. Minister Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris Thomas Dermine (PS) moeten voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg verschijnen.

De para’s eisen een verwijdering van de installatie en het bijschrift en een dwangsom van 1.000 euro voor elke dag dat er niet wordt opgetreden. Ook eisen de advocaten 10.000 euro morele schadevergoeding.