Het Vlaams Belang klaagt aan dat de Hulpkas voor Werkloosheid er na negen maanden coronacrisis nog steeds niet in slaagt om alle dossiers binnen de maand te behandelen. “Het actualiteitendebat dat vandaag gehouden werd in de Kamercommissie Sociale Zaken legde nogmaals de vinger op de wonde”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang).

“Reeds in april 2020, bij het begin van de crisis, stelde ik de vraag aan de minister van Werk om prioritair aandacht te besteden aan de werking van de Hulpkas. Omdat er een grote toestroom van dossiers te verwachten viel”, aldus Samyn.

“Er kwam jammer genoeg amper respons.” Intussen is de achterstand enkel opgelopen en gaat het over tienduizenden dossiers.

Het Vlaams Belang spreekt van de verpletterende politieke verantwoordelijkheid over het in gebreke blijven van de overheidsdienst”. Vele duizenden werknemers hebben telkens ettelijke maanden moeten wachten op hun werkloosheidsvergoeding.

“Wie geen – of de verkeerde – (vakbonds)kleur heeft, is gejost met deze regering”

Het was in de commissie spitsroedelopen voor minister van Sociale Zaken Pierre-Yves Dermagne (PS). Ellen Samyn haalde cijfergegevens boven waar de minister schijnbaar niet van op de hoogte was. Dermagne kwam niet verder dan zich te verontschuldigden.

“De minister loopt de feiten achterna en is nu bezig een oplossing te zoeken, negen maanden nà het begin van de crisis en nadat een oplossing al meermaals is aangekondigd”, aldus nog Samyn.

“Daar hebben de vele werknemers zonder inkomen geen boodschap meer aan. Voor het Vlaams Belang blijft de werking van de Hulpkas absoluut ondermaats voor een overheidsinstantie. De conclusie is dat het gewoon niet werkt, je best doen is in deze absoluut niet voldoende”.

De regeringspartijen zwaaiden ondertussen alle lof naar de vakbonden. Op de vraag naar structurele onderfinanciering van de Hulpkas tegenover de vakbonden bleef het stil.

“Wie geen – of de verkeerde – (vakbonds)kleur bekent, is gejost met deze regering”, besluit Samyn.