Uit cijfers van statistiek Vlaanderen blijkt dat 25 procent van de kleuters geen Nederlands spreken thuis. Ook 22 procent van de leerlingen in de lagere school spreken buiten de schooluren een andere taal. Op tien jaar tijd vond er een stijging plaats van tien procentpunten.

Tien jaar geleden spraken ‘slechts’ 17,2 procent van de kleuters geen Nederlands thuis. Voor de leerlingen uit de lagere school ging dat over 13, procent. Een duidelijke stijging. “Je kan niet wegkijken van deze evolutie. Je kan niet volhouden dat we niets moeten doen”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in Het Nieuwsblad. “Er zal meer ingezet moeten worden op de kennis van het Nederlands. Met een taalscreening in de kleuterklas en aangescherpte eindtermen die meer nadruk leggen op onze taal.”

Daarnaast blijkt uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen dat bovendien vier op de tien kleuters en kinderen uit de basisschool een schooltoeslag ontvingen in 2019-2020. Bij de hervorming van de oude schooltoeslag naar het nieuwe ‘Groeipakket’ werden de selectiecriteria verruimd en de toekenningsprocedure aangepast. Hierdoor steeg het aantal leerlingen dat een schooltoeslag ontving.