Een derde van de inwoners van België is van buitenlandse komaf of heeft een buitenlandse nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Het aantal personen van buitenlandse herkomst steeg het voorbije decennium aanzienlijk.

67,9 procent van alle inwoners van dit land is ‘Belg met een Belgische achtergrond’. Dit zijn mensen waarvan beide ouders de Belgische nationaliteit hebben. Genaturaliseerde ouders worden niet meegeteld. Een derde van de inwoners valt niet onder de categorie ‘Belg met een Belgische achtergrond’: 12,4 procent heeft een buitenlandse nationaliteit en 19,7 procent is Belg met een buitenlandse achtergrond. 

Enorme stijging laatste tien jaar

Het voorbije decennium groeide het aandeel van de personen in de laatste twee categorieën enorm, van een kwart naar een derde van de bevolking. Het aantal ‘Belgen met een Belgische achtergrond’ bedroeg in 2011 74,3 procent. 10,2 procent had een buitenlandse nationaliteit en 15,5 procent had een buitenlandse achtergrond. 

In Wallonië en Brussel tellen meer mensen van buitenlandse herkomst dan Vlaanderen. In Brussel is slechts een kwart van de bevolking nog van Belgische afkomst.

Nationaal vormen Marokkanen de grootste niet-Belgische herkomstgroep. In Vlaanderen is de top drie herkomstlanden Nederland, Marokko en Turkije.

Voor het eerst ging Statbel op zoek naar de herkomst van de inwoners van dit land, in plaats van louter nationaliteit – Belg of niet. Op deze manier kwamen ook mensen met een Belgische nationaliteit met een migratieachtergrond in beeld.