In 2019 zijn dagelijks minstens één politiekantoor- of voertuig beschadigd of vernield. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op een vraag van Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). 377 feiten van vandalisme in de politiekantoren alleen al. “Maar de reële situatie is nog erger”, zegt Depoortere. “Dit zijn enkel nog maar de cijfers die opgelijst werden in de federale databank.”

Depoortere vroeg aan Verlinden hoeveel processen-verbaal de laatste vijf jaar zijn opgesteld wegens vandalisme en beschadigingen aan politiematerieel. Uit die cijfers blijkt dat er al jarenlang een golf van vernielingen aan de gang is.

“De cijfers voor 2020 zijn nog niet voorhanden, maar uit niets blijkt dat de situatie gewijzigd zou zijn”, aldus nog Depoortere. “Dit moet voor eens en altijd stoppen. De politie heeft een uiterst belangrijke taak, het instaan voor onze veiligheid, en moet deze ongehinderd kunnen uitoefenen.”

“Met straathoekwerkers alleen gaan we dit niet oplossen”

De cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank specifiëren niet of de vernielde materialen effectief toebehoren aan de politie. Soms gaat het ook om privé-eigendomme van politiemensen.

“Wel is duidelijk dat er in 2019 maar liefst 33 politievoertuigen zijn beschadigd of vernield. En op de domeinen van de politiebureaus ondergingen nog eens 16 voertuigen hetzelfde lot”, verduidelijkt Depoortere.

Het Vlaams Belang wijst op het hallucinante cijfer van 377 feiten van vandalisme die in 2019 gepleegd zijn tegen de politiebureaus.

“Het gaat hier niet om faits-divers”, beklemtoont Depoortere. “Zo is er bijvoorbeeld acht keer opzettelijk brand gesticht en elf keer een afsluiting afgebroken”. Voor Depoortere is het duidelijk dat “politici van de traditionele partijen de voorbije decennia het probleem niet durfden aan te pakken”.

“Criminelen allerhande, ook minderjarigen, hebben zich door deze laksheid gesteund geweten in hun visie dat politiemensen en hun voertuigen niets anders zijn dan bewegende schietschijven en politiekantoren schietkramen.”

Het Vlaams Belang pleit voor een “nultolerantie en snelrecht bij geweld tegen politiemensen, brandweerlui en hulpverleners”. De strenge aanpak mag zich niet beperken tot de feiten waarbij geraakt wordt aan de fysieke integriteit van de politiediensten. “Ook hun materiaal moet absoluut gevrijwaard blijven”, besluit Depoorter.