De start van de vaccinatiecampagne in ons land loopt in vergelijking, met sommige andere Europese landen, niet meteen van een leien dakje. Het veroorzaakte de nodige frustraties bij bevolking en bij experten. In de commissie Volksgezondheid van het federale parlement ging minister Frank Vandenbroucke niet in op de vraag van de oppositie om de vaccinatiestrategie opnieuw te bespreken. Op sociale media circuleren geruchten “dat de minister zou vergeten zijn naalden en spuiten te bestellen”. SCEPTR contacteerde onder meer het kabinet van minister van  Volksgezondheid Vandenbroucke en het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. Daar verzekert men dat er geen sprake is van tekorten. Ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat. 

Op Twitter veroorzaakte een opmerkelijke Tweet heel wat onrust: “Frank VDB (en zijn team) is gewoon vergeten naalden te bestellen om te vaccineren. Er is ook een gebrek aan ander materiaal. De journalisten weten dat, maar blijkbaar durven ze niet te graven”, klonk het. 

Wij contacteerden de auteur van de Tweet en vroegen meer informatie omtrent de oorsprong van zijn bericht. “Mijn bron kan ik niet prijsgeven, maar feit is, dat als de voorraden er zijn, dan kunnen ze dat bewijzen. Dat ze maar eens uitleggen waarom er maar 700 mensen gevaccineerd zijn tot 3 dagen geleden.” 

Raoul Hedebouw: “Minister Vandenbroucke ging met veel zekerheid een weddenschap aan dat we logistiek klaar zouden zijn”

Niet alleen op Twitter was er kritiek op de vaccinatiestrategie. Ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers wilden enkele leden van de commissie Volksgezondheid uitleg van de minister over de vaccinatiestrategie. Dat verzoek werd weggestemd, meerderheid tegen oppositie. PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw reageerde scherp en haalde een fragment uit De Zevende Dag van 22 november boven, waarin Frank Vandenbroucke een ‘weddenschap’ aangaat dat we logistiek klaar zouden zijn tegen de tijd dat de vaccins er zijn. Volgens Hedebouw zijn “de regering(en) die weddenschap aan het verliezen”

Federale overheid zorgt voor vaccins, inclusief spuiten en naalden

Op het kabinet van minister van Volksgezondheid Vandenbroucke ontkent woordvoerder Jan Eyckmans de aantijgingen: “Dat klopt niet. De ambtenaren van het FAAG zijn daar ruim op tijd aan begonnen. De vaccins worden vanuit de federale overheid geleverd aan de andere entiteiten, inclusief spuiten en naalden. Er is ook de zekerheid dat als we er meer nodig hebben we ook vlot kunnen bijbestellen.”

Op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon klinkt een gelijkaardig geluid: “Wij zijn in elk geval niet op de hoogte van een probleem. Overigens beschikt Vlaanderen zelf over een ruime buffervoorraad van zowel naalden én spuiten. Enkel voor het geval dat. Maar voor alle duidelijkheid, dat probleem stelt zich vandaag niet.”   

“Als er een probleem zou zijn in Vlaanderen zou het Agentschap Zorg en Gezondheid daar van op de hoogte moeten zijn”, besluit woordvoerder Olivier Van Raemdonck. 

Bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakt men zich evenmin zorgen: “Wij hebben alvast geen signaal ontvangen dat er op het vlak van materiaal een tekort zou zijn”, stelt woordvoerder Joris Moonen formeel. “Zowel spuiten, naalden, pleisters, klevertjes als containers om de spuitjes in op te bergen zijn voldoende beschikbaar.”   

Moonen bevestigt dat het de federale overheid is die in eerste instantie instaat voor de bestellingen van die materialen. “Maar ook de Vlaamse overheid beschikt over een reservevoorraad aan spuiten en ander medisch materiaal, voor het geval er toch gaten zouden vallen,” klinkt het.

Pfizer halveerde beloofd aantal vaccins aan Europa

In de commissie Volksgezondheid van 16 december schetste minister Vandenbroucke de start van de vaccinatiestrategie. “U weet dat wij fase 1A willen starten op 5 januari, mits het vaccin van Pfizer-BioNtech dan geleverd is en goedkeuring heeft gekregen.”

Vandenbroucke merkt op: “Pfizer had eerst  laten weten dat ze 25 miljoen dosissen konden leveren in Europa voor het einde van december. Na een tijdje hebben ze echter laten weten dat dit vermoedelijk gehalveerd wordt.”

Pfizer-BioNtech kwam dus voor midden december terug op de belofte 25 miljoen vaccins te leveren voor einde december, zegt Vandenbroucke. “Voor ons land betekent dit 300.000 dosissen minder” rekent de minister voor.

Vervolgens zegt de minister dat, op basis van de door Pfizer bevestigde levertermijnen, “men 5.000 mensen kan vaccineren”. Die vaccins zijn bedoeld voor “een klein aantal woon-zorgcentra” waar men “bij wijze van opening van de campagne” de eerste inentingen kan toedienen. 

Frank Vandenbroucke bevestigde op 16 december: “Voldoende naalden en spuiten voor toediening va 384.000 dosissen”

Dat er dus geen naalden en spuiten zouden besteld zijn stemt in elk geval niet overeen met wat Vandenbroucke verklaarde op 16 december vorig jaar, in de commissie Volksgezondheid. De minister legt uit dat “de levering van de 8 miljoen bestelde spuiten en naalden” in verschillende fasen zal gebeuren.

“De bevestigde datum voor een eerste levering is vandaag, 16 december. Dit is voldoende voor de toediening van 384.000 dosissen. Dat is voldoende op dit moment,” oordeelt Vandenbroucke. 

Nog volgens Vandenbroucke is een volgende lading voorzien op 15 januari. Dat is alweer “voldoende voor de toediening van 600.000 dosissen”.

“Dan komen er nog extra leveringen in de volgende maanden voor een totaal van 4 miljoen stuks. Er loopt ook nog een andere procedure voor aankoop bij een andere leverancier voor een extra lot spuiten en naalden. Bovendien loopt er nog een Europese aanbesteding die zal toelaten op korte termijn bijkomende bestellingen te plaatsen.”

“Voor die 8 miljoen stuks is een budget nodig van ongeveer 600.000 euro”, preciseert de minister tenslotte.

We probeerden vandaag telefonisch en via e-mail contact op te nemen met het FAGG en vroegen naar bevestiging van de leveringen, maar konden hier vooralsnog niemand bereiken.