In een Vlaams-Brabantse school in Ternat wordt de partij Vlaams Belang in een oefening argumentatieleer “racistisch” en “niet democratisch” genoemd. “Het Vlaams Belang is een racistische partij, ik zal er dus nooit op stemmen”. Onaanvaardbaar, vindt Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. Hij spreekt van “linkse indoctrinatie”. Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat in een reactie weten “dat het perfect mogelijk moet zijn om leerlingen iets bij te brengen over argumentatieleer zonder te verwijzen naar gelijk welke politieke partij.

Brusselmans legt uit dat het bericht hem op anonieme wijze toekwam via het Instagram account van Vlaams Belang Jongeren. “We zijn blij dat er steeds meer moedige leerlingen in het verzet durven gaan”, de nationale voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. 

In het vak Nederlands kregen de leerlingen van het Sint-Jozefscollege in Ternat enkele weken terug een oefening in argumentatieleer voor de kiezen. De leerkracht wilde er het verschil uitleggen tussen “waarderende” argumenten en “feitelijke” argumenten. 

Een ‘waarderend’ argument is een uitspraak met een waardeoordeel, waarbij het gaat om een opinie en er dus een onderbouwing van die opinie nodig is. 

Een van de twee voorbeelden is volgend zinnetje: “Het Vlaams Belang is een racistische partij (waarderend argument), ik zal er dus nooit op stemmen (standpunt)”

Even verder verschijnt opnieuw een uitspraak over Vlaams Belang als ‘voorbeeld’. Nu gaat het om het ‘feitelijke’ argument. Dat zijn argumenten waarvan de schrijver weet of denkt dat ze waar zijn, en die controleerbaar zijn.

“Het Vlaams Belang is geen democratische partij (feitelijk argument), ik zal er dus nooit op stemmen (standpunt).”  Vervolgens volgt ook nog een voorbeeld omtrent de populariteit van de Amerikaanse president Trump.

Leerkracht mag geen uitdrukkelijke voorkeur of afkeur voor welbepaalde partijen uitspreken

Filip Brusselmans: “Hopelijk komt er nu wel eens grote verontwaardiging ter linkerzijde. Vervang het voorbeeld door iets even wansmakelijk over Groen en heel de media stond in rep en roer”

Niet alleen bij Vlaams Belang stelt men zich vragen over de werkwijze. SCEPTR vroeg een reactie aan Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts. Die laat, via zijn woordvoerder Michael Devoldere, weten dat leerkrachten “geen uitdrukkelijke voorkeur of afkeur mogen uitspreken tegenover partijen”.

Minister van Onderwijs Ben Weyts: “Het verbod op politieke propaganda en politieke activiteiten op school maakt al sedert het schoolpact deel uit van de regelgeving. Het verbod is vrij generiek geformuleerd, maar de algemene lijn is dat er in het kader van de lessen geen uitdrukkelijke voorkeur of afkeuring voor welbepaalde politieke partijen door de leerkracht mag worden uitgesproken.”

Weyts woordvoerder vermeldt nog dat het de Commissie Zorgvuldig Bestuur is die klachten hierover behandelt, maar laat tegelijk weten dat de minister zich in dit concreet geval niet kan uitlaten over de zaak. “Als we dat doen, dan kan de Commissie Zorgvuldig Bestuur er zich niet meer over buigen, omwille van beïnvloeding.”

Devoldere besluit: Ik denk wel dat het perfect mogelijk moet zijn om leerlingen iets bij te brengen over argumentatieleer zonder te verwijzen naar gelijk welke politieke partij”.

Sint-Jozefsschool Ternat: warm en verbindend opvoedingsproject

De school houdt op haar website overigens een ‘warm’ pleidooi om “op een verbindende en beleefde manier in dialoog met medeleerlingen, personeel en leidinggevenden op school” te gaan.

SCEPTR drong vandaag aan op een reactie. We kregen telefonisch contact met het secretariaat van de school dat beloofde de boodschap aan de directie over te maken. Op onze e-mail van vanmiddag gericht aan beide directrices ontvingen we op het moment van publicatie geen enkele reactie.

We hadden willen vragen of de directie de gekozen voorbeelden van de leerkracht vindt passen binnen het ambitieuze opvoedingsproject van de school. Hieronder een fragment.  

“We zijn niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een open school. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen, voor hun leerproces, maar ook voor een positief klas- en schoolklimaat en, ruimer nog, voor de samenleving en de wereld.”

“Leren dat wat je zelf doet, gevolgen heeft voor de ander, is één van onze basisbetrachtingen. Milieu, gezondheid, wereldburgerschap, solidariteit, mediawijsheid en diversiteit zijn thema’s die ons van daaruit nauw aan het hart liggen.”

“Bovenal blijven we ook een warme school. We kiezen consequent voor dialoog, we gaan met elkaar in gesprek, zeker als het moeilijk loopt.”