De grote meerderheid van nieuwkomers in Vlaanderen is niet verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Dat blijkt uit cijfers die Groen opvroeg bij minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld). Volgens Groen zijn de drempels om in te burgeren te groot, Somers verdedigt zijn beleid.

Om immigranten te integreren in onze samenleving worden door de Vlaamse overheid inburgeringscursussen aangeboden. Op dit moment zijn die gratis, maar bevoegd minister Bart Somers wil dat systeem hervormen naar een betalend systeem dat meer individueel op maat inburgeringstrajecten aanbiedt. Volgens Groen zal dat de drempels alleen nog maar verhogen, en ook nu al volgen weinig nieuwkomers zo’n traject.

Groen vroeg de cijfers daaromtrent op bij Somers, en daaruit blijkt dat bijna 80% van de nieuwkomers in Vlaanderen niet verplicht is om een inburgeringstraject te volgen. Hoeveel immigranten vrijwillig zo’n inburgeringscursus volgen is niet duidelijk, maar dat zou een kleine minderheid zijn. 

“Alle nieuwkomers zouden zo snel mogelijk moeten kunnen integreren”, aldus Moerenhout (Groen). “Minister Somers moet rekening houden met deze cijfers bij de hertekening van het inburgeringstraject, maar dat doet hij vandaag niet.” Groen vreest dat de extra drempels ervoor zullen zorgen dat nog minder nieuwkomers een inburgeringstraject volgen. “De hervorming van Somers kan contraproductief zijn.” 

Minister Somers verdedigt zijn inburgeringsbeleid en hervormingen. “De nieuwkomer krijgt onder andere een traject op maat, meer begeleiding, digitale tools en een buddy. Op die manier willen we ons aanbod zo aantrekkelijk mogelijk maken zodat ook niet-verplichte nieuwkomers (zoals de mensen uit de Europese Unie) hier willen aan deelnemen.”