Het aantal asielaanvragen is in 2020 door toedoen van de coronacrisis gedaald tot het laagste niveau sinds 2008, zo blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gaat het om een “historisch dieptepunt”.

In 2020 vroegen 16.190 personen internationale bescherming aan, tegenover 27.742 personen in 2019. Dat is een daling van meer dan 11.000, of 41,6 procent. De daling is voornamelijk een gevolg van de coronacrisis. Zo waren er in maart, april en mei – tijdens de eerste ‘lockdown’ – bijna geen aanvragen. Ook in andere EU-lidstaten is een gelijkaardige daling waar te nemen.

“Historisch dieptepunt”

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gaat het om een “historisch dieptepunt”. “Vandaag zal ik geen flitsende grafieken zien van partijen want het aantal asielzoekers in 2020 is nog nooit zo laag geweest sedert 2008”, meldt Mahdi. “Dat is te wijten aan de COVID-crisis. Daar moeten we duidelijk over zijn. Ik streef naar eerlijke en heldere informatie over asiel en migratie.”

De CD&V’er vindt de daling evenwel geen argument om grenzen te sluiten. “Wie denkt dat we de grenzen best dichtgooien om het aantal asielaanvragen laag te houden, denkt best twee keer na”, klinkt het. “De voorbije maanden hebben ook een enorme impact gehad op onze economie.”

Naar verwachting zullen de aanvragen ook in het voorjaar 2021 lager liggen dan normaal.