Vanochtend plaatste Het Laatste Nieuws een filmpje online waarin te zien is hoe twee agentes in hun politiewagen door Anderlecht rijden. Daarbij klinkt spottend gezang over ‘makakken en homo’s’. Ongepast, zo is het algemeen oordeel. Ook Korpschef Jurgen De Landsheer en de drie burgmeesters veroordelen het gedrag. De verontwaardiging op sociale media was de hele dag groot. Het ging er vooral over dat ze ‘ontsnappen aan sancties’. De tuchtsanctie die de agentes kregen opgelegd is namelijk vernietigd door de Raad van State. Dat zit ook korpschef Jurgen De Landsheer dwars. Intussen blijft het een intrigerende vraag wie er baat bij heeft dit oude filmpje uit te laten lekken en waarom het slechts korte tijd online bleef staan.  

Door het gelekte filmpje zijn de betrokken agentes de facto publiek aan de schandpaal genageld. En op die manier belandt een pijnlijk dossier terug op de tafel van Jurgen De Landsheer, de ambitieuze korpschef van de politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst). De Landsheer zit alweer erg verveeld met dit oude dossier dat hij erfde van zijn voorganger, waarnemend korpschef Patrick Evenepoel, en mag opnieuw spitsroeden lopen.

Het filmpje van vandaag zorgt opnieuw voor imagoschade, maar het korps kwam de voorbije jaren al meermaals in opspraak.

Evenepoel schorste destijds de agente, nadat Commissaris G.V. in het bezit kwam van het filmpje. De op een na zwaarste tuchtsanctie, net onder het ontslag, volgde: terugzetting in de weddeschaal.

Die sanctie aan de agenten sneuvelde recent voor de Raad van State die nauwelijks enkele weken terug oordeelde dat de ontslagprocedure niet volgens het boekje was verlopen. Maar procedurefout of niet. De agenten gaan tuchtrechtelijk vrijuit en kunnen wellicht zelfs het verloren loon recupereren. 

Dat filmpje nu opduikt roept intern heel wat vragen op

Wat gebeurde er nu precies op het filmpje? Rijdend in een politiewagen langs het Lemmensplein in Anderlecht zingt een agente in het Frans: “Lemmens Lemmens, allemaal makak. Lemmens, we zijn niet bang. Fuck you!”

De verontwaardiging over de inhoud van het filmpje domineert de hele dag pers en publieke opinie, en dwingt de korpsleiding en politici tot crisiscommunicatie die uiteindelijk pas in de vooravond is uitgestuurd. Rest de vraag waarom dat filmpje precies vandaag opduikt, maar die stelt niemand in de media vandaag. 

Want laten we eerlijk zijn, het incident dat nu voor opschudding zorgt is ‘oud nieuws’ dat reeds enkele jaren terug bekend raakte, voor insiders een publiek geheim is, en inmiddels zijn juridisch beslag kreeg via de Raad van State. En dat laatste zorgde voor frustratie, niet enkel bij de publieke opinie, ook intern.   

De beelden raakten bij ons weten, nooit eerder publiek bekend. Het kwam via commissaris G.V, die het filmpje in handen kreeg, terecht bij waarnemend korpschef Patrick Evenepoel.

Dus slechts een beperkt kransje betrokkenen, gaande van de leden van de korpsleiding, betrokken bij het tuchtdossier, de omgeving van de betrokken agentes en de agentes zelf hadden weet van het filmpje, zagen het, of kregen het in hun bezit. Maar wie heeft baat dit filmpje te lekken? Want, aan het einde van de dag, straalt dit af op het hele korps en op de leiding. 

Filmpje duikt op in context van interne spanningen en aanhoudende vetes binnen het korps.

Volgens commissaris G.V. die het destijds in handen kreeg en aan de korpschef bezorgde kreeg hij het filmpje destijds in “op rechtmatige wijze” in handen. Waarna hij het aan zijn korpchef bezorgde. Dat verklaarde hij vanmiddag aan onze redactie. Hij ontkent ook formeel betrokken te zijn bij het lekken van het filmpje. “Welk belang zou ik daarbij hebben, ik had dat filmpje al bijna twee jaar in handen. Dus had ik daar iets mee willen doen, had ik het al eerder kunnen doen”.

Nauwelijks een uur na de publicatie van het artikel, verdween het bewuste filmpje  alweer van de website van HLN. Er kwam een screenshot in de plaats waarbij de agentes onherkenbaar zijn. Ook HLN had in het filmpje de gezichten van de agentes geblurd. Maar insiders of mensen uit de directe omgeving van de agentes die het filmpje konden zien, konden de betrokkenen makkelijk herkennen. Al was het louter op basis van de stemmen.

Diverse politiebronnen vermoeden dat de timing waarop het filmpje opduikt niet zo toevallig is. Er wordt in elk geval op gewezen dat het gelekte filmpje zelf te situeren valt in een bredere context van interne spanningen, aanhoudende vetes binnen het korps die al jaren aanslepen en die niet bevorderlijk zijn voor de werksfeer. De vorige korpschef zou te lang hebben laten betijen. 

Korpschef en burgemeester “veroordelen krachtig de feiten”

In een persbericht veroordelen het Politiecollege samengesteld uit de Burgemeesters van de drie gemeenten van de zone, de Heren Picqué, Cumps en Mevrouw El Hamidine, alsook de Korpschef, Dhr De Landsheer krachtig de feiten.

“Deze morgen heeft de pers een video, waarop twee politie-inspecteurs zich uitlaten op een uiterst schokkende manier, gepubliceerd. Ze nemen een onaanvaardbare houding aan die helemaal niet met het politieberoep kan geassocieerd worden.”

Woordvoerster Kathleen Calie wijst er voorts op dat dat de aanvraag tot  sanctie bestond uit twee luiken.

“Enerzijds werd  een tuchtprocedure ingeleid en anderzijds werd  een proces-verbaal opgesteld. Aan het  juridische gedeelte werd in 2019 besloten geen gevolg te geven, het overgemaakt naar het Politiecollege. De feiten werden behandeld via de tuchtprocedure waarvan de regels werden opgevolgd. De straf werd geannuleerd door de beslissing van de Raad van State, waar een van de agenten beroep aantekende.”  

Een van de betrokken agentes maakt inmiddels geen deel meer uit van de politiezone Zuid, de andere heeft geen contact meer met het publiek.

” Deze vertegenwoordigen in geen geval het project van het College, waar  respect en  dienstverlening naar de burger toe een centrale plaats innemen.”  

Wordt ongetwijfeld vervolgd.