Yves Stevens van het crisiscentrum bevestigt aan SCEPTR dat het bezoek van de kleinkinderen in het filmpje dat de burgemeester van Oostende Bart Tommelein op zijn Facebook plaatste niet conform is met de coronaregels. Tommelein zelf reageert verrast als we hem daarover informeren.  “Ik heb vandaag nogmaals afgetoetst, met mijn korpschef, mijn administratie en met de Coronalijn. Men bevestigt mij dat kinderen onder 12 jaar niet meetellen. Dat staat ook zo op de website van de provincie.”  Maar Yves Stevens, nationaal woordvoerder van het crisiscentrum, is formeel en spreekt Tommelein tegen: “Iedereen mag maar één knuffelcontact hebben. Je mag dat knuffelcontact ook thuis ontvangen, maar niet tegelijkertijd. Leeftijd speelt daarbij geen rol.”

De opschudding die vandaag ontstond naar aanleiding van de interpretatie van wat wel en niet kan als knuffelcontact was groot. Tellen kinderen onder de 12 jaar mee of niet? Het vuur was aan de lont gestoken door een ietwat ‘provocerende kop’ boven een artikel in Het Nieuwsblad. “Nultolerantie, ook voor oma”. Daarin uitten een aantal burgemeesters, waaronder ook Bart Tommelein, hun bezorgdheid. Tommelein was overigens niet te spreken over die titelkeuze en beklemtoont dat die onvoldoende de nuances weergaf van zijn boodschap.

De scherpe krantenkop, raakte een gevoelige snaar bij heel wat lezers. Daardoor raakten de genuanceerdere uitspraken en waarschuwingen die Tommelein in de rest van het artikel had meegegeven volledig ondergesneeuwd. Hij waarschuwde nadrukkelijk voor feestjes in familiale kring. Hij heeft daar onder meer via informatie van slagers ernstige aanwijzingen voor. “Natuurlijk ga ik daar zelf geen heksenjacht op voeren, maar ik hoop dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen.” Toch was de toon gezet. 

Toen vanochtend op zijn Facebookpagina een aantal mensen een filmpje (her)ontdekten dat Tommelein al op zes december had gepost, naar aanleiding van een bezoek van zijn twee kleinkinderen met Sinterklaas, was het hek helemaal van de dam.

Bron: Twitter Bart Tommelein
Bron: Twitter Bart Tommelein

Burgemeester Tommelein: “Als ik zou weten dat iets  niet mag, zou ik het toch niet zelf op Facebook zetten” 

Verontwaardigd over de krantenkop in de ochtendkrant, besloten een aantal lezers de burgervader van Oostende te confronteren met het filmpje. Dat leidde al snel tot scherpe en bitse verwijten van hypocrisie. Maar de burgemeester, bleef oprecht overtuigd van zijn gelijk en verdedigde zich dus fel. 

Tommelein legt uit dat zijn kleinkinderen door zijn zoon bij hem waren afgezet en achtergelaten. Hij verduidelijkte ook dat de derde jongen die in het filmpje te zien was zijn eigen achtjarige zoon betrof en dat zijn vrouw de beelden maakte. Niets aan de hand dus.

De twee jongste kinderen, allebei jonger dan twee jaar, zijn Tommeleins kleinkinderen. De burgemeester, naar eigen zeggen afgaand op adviezen van korpschef en administratie, bleef dus zelfverzekerd voet bij stuk houden dat hij niet verkeerd had gehandeld. “Kinderen onder de 12 jaar tellen immers niet mee”, zo klonk het.

Daarover bestaat dus grote onduidelijkheid en verwarring. Uit onze navraag bij het crisiscentrum van de regering, blijkt dat er wel degelijk rekening moet worden gehouden met kinderen als knuffelcontact. Wel merken we op dat op de website van de provincie West-Vlaanderen inderdaad geen eenduidige informatie staat. 

Maar Yves Stevens laat daarover niet de minste twijfel open: “Wat ook niet kan, is bijvoorbeeld alle kleinkinderen afzetten bij oma en opa, en ze lezen allemaal hun nieuwjaarsbrief voor. Kinderen tellen ook mee als knuffelcontact, dus dat kan niet.” 

Het voorbeeld van de nieuwjaarsbrief is dus een perfect vergelijkbare situatie als het korte bezoek van Tommeleins kleinkinderen met Sinterklaas. En dat vindt u ook zo terug op de officiële website, waaruit blijkt dat de uitzondering dat kinderen onder de 12 jaar niet meetellen uitsluitend slaat op contacten buitenshuis. 
(lees verder onder de screenshot) 

Screenshot Website www.info-coronavirus.be
Screenshot Website www.info-coronavirus.be

Yves Stevens (crisiscentrum): “We moeten niet creatief zijn met de regels”

Woordvoerder Yves Stevens erkent dat de regels wel complex en erg strikt zijn. Toch heeft hij één duidelijke boodschap: “We kennen het virus ondertussen. We moeten dus niet creatief zijn met de regels. Iedereen hunkert naar contact. Toch denk ik dat iedereen ook goed beseft: hoe minder contacten we hebben, hoe sneller we er van af zullen geraken. En hoe minder risico je loopt. Maar als je de kantjes ervan afloopt…”

Dat het voor iedereen moeilijk is, beseft de woordvoerder van het crisiscentrum maar al te goed: “Die regels zijn er voor alle duidelijkheid niet om de mensen te pesten, maar in het belang van de volksgezondheid. En dat wordt dikwijls al eens vergeten.”

Hij hoopt dat we stilaan uit de crisis zullen geraken en heeft wel begrip voor de reacties: “Natuurlijk dat er reacties zijn, als er filmpjes gepost worden, terwijl mensen zich al zo lang aan de regels houden. Net zoals met de heisa die ontstaat rond voetballers. Ik begrijp dat absoluut. Die mensen zouden ook beter moeten weten omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. Maar wij kunnen enkel uitleggen wat de regel is. En vooral waarom ze er zijn. Ze zijn er voor ons allemaal”.

(lees verder onder de screenshot) 

Screenshot Website Provincie West-Vlaanderen: "Kinderen tellen niet mee"
Screenshot Website Provincie West-Vlaanderen: “Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee”

Bart Tommelein: “Niet de eerste keer dat op een en dezelfde dag verschillende instructies worden gegeven”

Als we maandagavond burgemeester Bart Tommelein spreken klinkt hij nog steeds vastberaden: “Ik ben al acht maanden burgemeester. Het is altijd al zo geweest, dat kinderen niet meegeteld worden. Als ik zo’n filmpje op sociale media zet dan zou ik dat toch niet doen, als ik weet dat dat verboden is.”

In de loop van de dag informeerde Tommelein zich opnieuw bij zijn korpschef en bij het hoofd van de lokale veiligheidscel: “Ik heb naar mijn korpschef gebeld die toch verantwoordelijk is voor de handhaving, en die zegt ook heel duidelijk dat kinderen onder de twee jaar niet moeten meegerekend worden. Ik kan toch als burgemeester alleen maar voortgaan op wat het hoofd van mijn veiligheidscel en mijn korpschef mij zeggen?”

Als we de burgemeester informeren over de reactie van woordvoerder van het crisiscentrum zucht hij: “Het is  ook niet de eerste keer in deze maandenlange crisis dat er gebeld wordt naar de coronalijn of naar het crisiscentrum en dat er op een en dezelfde dag verschillende instructies worden gegeven. Wij doen op het terrein wat we kunnen.”

Meent Tommelein dan dat Stevens zich vergist? “Neen, dat zeg ik niet, ik zeg dat het de voorbije maanden al vaker is voorgevallen dat mensen naar de coronalijn bellen en daar geen eenduidig verhaal krijgen.”  

Tommelein wijst ook op de berichten op de website van de provincie West-Vlaanderen (zie afbeelding hierboven): “De gouverneur is voor mij wel de officiële coördinatie van zowel Vlaamse als federale overheid.”

“De officiële informatie die ik als burgemeester heb gekregen is anders. Daarin is geen sprake van het feit dat minderjarige kinderen beneden de 12 jaar nu plots apart moeten geteld worden. Daar ben ik niet van op de hoogte en ik ben daar niet de enige in.”

(lees verder onder de screenshot) 

Screenshot: Website Provincie West-Vlaanderen
Screenshot: Website Provincie West-Vlaanderen

Dringend nood aan een Coronawet 

Dat de regels complex zijn valt te verklaren door de talrijke wijzigingen die er sinds maart van dit jaar al zijn aangebracht aan het ministerieel besluit. Zo is het een kluwen en een wirwar van ingevoegde en verdwenen regels waar zelfs burgemeesters, politieagenten, laat staan burgers nog aan uit kunnen. Het illustreert hoe dringend een gecoördineerde coronawet nodig is. Momenteel heeft de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten een ‘officieus’ document geplaatst op haar website. Dit is een poging tot coördinatie van tientallen ministeriële besluiten.   

Volgens Yves Stevens vormt artikel 15bis de enige wettelijke basis. Dat artikel staat in elk geval niet toe om knuffelcontacten op hetzelfde moment binnenshuis te ontvangen. 

Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23.” 

Er valt daarin geen uitzondering te bespeuren wat leeftijd betreft, er is enkel een uitzondering voor singles: “Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment.” Zij mogen dus een tweede knuffelcontact zien, maar nog steeds niet op hetzelfde moment. 

De enige uitzondering is dat, een alleenstaande het “duurzaam onderhouden nauw contact” en een bijkomende persoon tegelijkertijd op 24 of 25 december 2020 mag ontvangen. Voor kerst is er dus een uitzondering gemaakt. Enkel voor singles.

We vroegen vandaag ook een reactie aan het kabinet van Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), maar die verkoos geen commentaar te geven. Uit goede bron vernamen we dat tijdens het overlegcomité deze regel al aanleiding gaf tot felle discussies. 

1 REACTIE