Herrie bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Met tien stemmen voor, zeven stemmen tegen en één onthouding weigert de Studentenraad van politieke studentenvereniging van Jong N-VA te erkennen. De reden van de weigering: ‘controversiële’ berichten die een bestuurslid plaatste op social media. Voornamelijk extreemlinkse studentenvertegenwoordigers beschuldigen de Jong N-VA’er van ‘transfobe’ uitspraken. SCEPTR sprak met enkele hoofdrolspelers. 

“Als Studentenraad mogen we ons niet beperken tot de statuten alleen. Zo heeft Jong N-VA een artikel in hun statuten over discriminatie en haatdragend taalgebruik, maar in de praktijk zien we dat bestuursleden nog steeds ongepaste uitspraken op sociale media kunnen doen. Het is niet voldoende om een artikel rond haatdragend taalgebruik en discriminatie op te nemen in hun statuten. Dat moet ook zichtbaar zijn in de praktijk”, vindt Lisa Jongmans, voorzitter van de Studentenraad. De studentenraad bestaat uit 20 leden en is sinds mei van dit jaar opnieuw samengesteld.

De Jong N-VA-VUB voorzitter heeft begrip voor de scherpe reacties op bepaalde berichten die een van zijn bestuursleden deed. “Maar op zoek gaan naar potentiële discriminatie in hypothetische situaties? Dat is niet meer objectief,” klinkt het.

Hij betreurt ook dat Jong N-VA is afgerekend op zaken die bij anderen geen probleem leken. Zo was er namelijk ook kritiek op het gebruik van ‘hij/zij’ in de statuten.  “Als er in de statuten hij/zij staat in plaats van hij/zij/die en dat wordt al als discriminerend gezien, dan gaat het wel ver.

Weigering om ideologisch-politieke redenen kan in principe niet

Voorzitter van de Studentenraad Lisa Jongman, benadrukt dat er tijdens een voorbereidende vergadering de studentenvertegenwoordigers op het hart is gedrukt “om hun politieke kleur achter zich te laten, om, in de mate van het mogelijke als sterfelijke mensen, zo objectief mogelijk te beslissen.

In principe kan zo’n weigering enkel op basis van het aanvraagdossier of op basis van de feitelijke werking van een studentenvereniging. Dat laatste kan enkel “indien deze de essentiële waarden van de democratie en de daarbij horende rechten en vrijheden niet respecteert of activiteiten organiseert die een reëel gevaar vormen voor de rechtstaat of de openbare orde, die op de VUB-campussen in het bijzonder.

Elke vereniging die wenst erkend te worden, bezorgt schriftelijk een erkenningsaanvraag aan BSGgtgv, vóór 20 november. Het dossier van Jong N-VA was op tijd binnen en kreeg ook een positief advies van Vrij Onderzoek. Dat is de vrijzinnige studentenvereniging die het grondprincipe van de Vrije Universiteit Brussel uitdraagt en uitdiept. Er was er ook een schriftelijk positief advies van het Brussels Studenten Genootschap  “Geen taal, geen vrijheid” (BSGgtgv). Tijdens de vergadering zou dat advies omschreven geweest zijn als ‘neutraal’, aldus voorzitster Jongmans.

Discussie over hypothetische situaties, zoals bij stellingen rond “transfobie”

Het dossier van Jong N-VA werd voor de Studentenraad verdedigd door voorzitter Arno Van de Bruaene. Het liep volgens onze bronnen vooral fout toen een studentenvertegenwoordigster een aantal vragen stelde rond “transfobie”. Ze deelt op haar Facebookpagina regelmatig posts van PVDA en van jongerenorganisatie COMAC waar ze lid van is. Ook N-VA neemt het meisje regelmatig onder vuur.

Aan Jong-NVA zijde bevestigt men inderdaad dat de discussie objectief begonnen was, maar al snel verzandde in onenigheid over “onduidelijkheden” in de statuten. “Naarmate de zitting vorderde ging het over hypothetische situaties en wat we dan zouden doen, zoals bij stellingen rond transfobie, en wat we potentieel zouden kunnen aanpassen aan de statuten”, zegt voorzitter Van de Bruaene.

COMAC ligt dwars: “Eerste Hulp bij Extreem Rechts”

Zijn antwoord ter zitting voldeed niet aan de wensen van de meerderheid van de studentenraad. En het was vooral de COMAC-studentenvertegenwoordigster die bleef dwarsliggen tijdens de debatten. Hoewel deze jongedame niet de enige tegenstem was ontstaat zo in elk geval een perceptie dat het oordeel van een meerderheid van de studentenvertegenwoordigers een ideologisch-politieke oorsprong heeft. Opmerkelijke vaststelling is dat tot op vandaag aan de VUB momenteel enkel linkse jongerenorganisaties van politieke partijen zijn erkend. Met name Jong Groen Jongsocialisten en COMAC. Ter liberale zijde is er nog wel het LVSV, maar dat is niet aan de partij gebonden.

De studentenvertegenwoordigster die dwars lag deelt op haar Facebook alvast frequent COMAC-activiteiten. “Heb jij ook nood aan een solidariteits-defibrillatie? Kom dan naar ons gesprek over EHBE: Eerste hulp bij extreemrechts!” Verder ook steunbetuigingen aan ‘Black Lives Matters’, een warme oproep aan Frank Vandenbroucke om Cubaanse dokters in te zetten tijdens de coronacrisis. Tussendoor noemt ze Ben Weyts nog een ‘rotte appel’ en deelt ze een COMAC filmpje tijdens de transgender awareness week. Dat laatste creëert de perceptie dat deze studentenvertegenwoordigster enige moeite heeft met het gescheiden houden van haar eigen politieke activiteiten en de activiteiten in de Studentenraad.  

“Geen extreemlinkse organisaties vertegenwoordigd in de Studentenraad” aldus voorzitster Studentenraad

Als we de voorzitster van de studentenraad confronteren met enkele scherpe uitspraken van een van haar vertegenwoordigers klinkt het dat zij “niet kan instaan voor alle individuele uitspraken van haar leden”. Wanneer we ons luidop afvragen of in de raad de vertegenwoordigers van extreemlinkse organisaties vooral op basis van ideologie hebben beslist, klinkt het bij Jongmans dat er “geen extreemlinkse organisaties vertegenwoordigd zijn”.

Bij Jong N-VA heerst intussen vooral verontwaardiging en teleurstelling. De afdeling staat te popelen om haar activiteiten af te trappen en rekent daarvoor straks op de mogelijkheid om, net als andere jongerenorganisaties van politieke partijen, gebruik te mogen maken van de infrastructuur van de VUB.

Van de Bruaene toont zich in elk geval bereid opnieuw in dialoog te gaan. Hoewel Jong N-VA de objectiviteit van het oordeel van de raad in twijfel blijft trekken, blijft men ‘on speaking terms’ met voorzitster Lisa Jongmans van de Studentenraad. Die laat ook de deur op een kier, bevestigt ze aan SCEPTR.

“Wij staan met Jong N-VA VUB in contact om hen voor te bereiden op de volgende ronde van erkenningsaanvragen. Diversiteit en vrijheid van meningsuiting zijn zaken die wij zeer hoog in het vaandel dragen, daaronder valt ook diversiteit van het politieke spectrum”

Vice-Rector Jan Danckaert: “VUB vindt meerstemmigheid belangrijk, dat is ook waarom Theo Francken hier mocht spreken”

Bij de VUB wijst Vice-Rector Jan Danckaert op de autonomie van de Studentenraad. De VUB zal dan ook niet tussenkomen: “Jong NVA voldeed nog niet aan de criteria van de studentenraad, die hier democratisch in beslist, om als studentenkring erkend te worden. We nemen studenteninspraak aan de VUB altijd zeer ernstig. Als academische overheid komen we hier dan ook niet tussen, en rekenen we er op dat ze er samen uitkomen. De VUB vindt meerstemmigheid erg belangrijk, dat is ook de reden waarom Theo Francken hier mocht spreken en waarom Difference Day door de rector wordt georganiseerd.”

Een aantal elementen lijken er intussen op te wijzen dat na de publieke escalatie van dit conflict, één en ander in april mogelijk alsnog leidt tot een officiële erkenning van Jong N-VA. De vraag is ook wat Jong N-VA er voor over heeft en of men zal tegemoetkomen aan de bezwaren die door de extreemlinkse vertegenwoordigers zijn opgeworpen.

Een beroepsinstantie tegen de beslissingen van de Studentenraad bestaat er niet.  

Lisa Jongmans vertrouwt alvast op een goede afloop: “Ik zie dat wel goedkomen. Ik sta in contact met de voorzitter van Jong N-VA en heb afgesproken met hen dat we onze adviezen voor april zullen doorgeven.”

1 REACTIE

  1. Dus in andere woorden : links beslist dat rechtse(?) jongerenverenigingen geen aanspraak kunnen maken op faciliteiten van de univ, niettegenstaande de VUB bestaat bij de gratie van de belastingbetaler, Dit is het soort pluralisme dat ze uitdragen(ook de Vlaamse jeugdraad).