China is woedend op de Verenigde Staten nadat Donald Trump een nieuwe wet ondertekende die meer steun toekent aan Tibet en Taiwan. China weigert de onafhankelijkheid van Taiwan te erkennen en bezet met harde hand Tibet.

Nu heeft Amerika twee wetten ondertekend, de Taiwan Assurance Act of 2020 en de Tibetan Policy and Support Act of 2020, wetten om Taiwan en Tibet te steunen. Daarnaast steunt Amerika Taiwan om als volwaardig lid deel te nemen aan de VN en zelfs om wapens te kunnen kopen. Dit vindt China verwerpelijk. De Chinese Communistische Partij ziet dit als vijandigheden van de Amerikanen en een directe inbreuk op de soevereiniteit van China. Amerika vindt het echter noodzakelijk om de vrijheid van de Tibetanen en Taiwanezen te steunen en ze te steunen tegen de Chinese communistische agressie.

Taiwan en Tibet: China of niet?

Tibet wordt al sinds 1950 bezet door China. De Tibetaanse leider, de Dalai Lama, is zelfs verbannen. China wil vanuit communistische filosofie namelijk vermijden dat er culturele diversiteit is in het land. Dat is bijvoorbeeld te zien in hun taalbeleid. Er zijn gigantisch veel taalvariëteiten in China, alhoewel China blijft nastreven dat er maar één is. En dat beleid is ook te zien in hun cultureel en religieus beleid. Zo wordende Tibetanen onderdrukt, de Oeigoeren opgesloten in “heropvoedingskampen”…

De geschiedenis tussen Taiwan en China ligt wat ingewikkelder. Beide landen claimen “China” te zijn. Wat we vandaag kennen als “China” is voluit de Volksrepubliek China en wat we vandaag kennen als Taiwan is voluit de Republiek China. Taiwan heeft zich nooit “onafhankelijk” verklaard van de Volksrepubliek China. China is namelijk een land waar verschillende burgeroorlogen hebben plaatsgevonden. Toen de communisten aan de macht kwamen onder Mao Zedong, vluchtte de toenmalige regering naar Taiwan. Mao Zedong claimde dat Taiwan gewoon deel was van China, maar de gevluchte overheid bleef Taiwan als een apart gebied zien, als ‘het echte China’. Zeker met Amerikaanse steun kon Taiwan die positie verzekeren. Beide landen beweren dus China te zijn, maar het ene is communistisch en het andere niet.