De nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT is goedgekeurd. Daarin staat dat de VRT meer moet inzetten op diversiteit, maar ook op de Vlaamse identiteit en het bestrijden van ‘fake news’. 

Vandaag keurde de Vlaamse regering de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT goed. Wat meteen opvalt is dat VRT zo’n 25 miljoen euro minder budget krijgt van VRT, maar die besparing wordt deels gecompenseerd via extra reclame-inkomsten die VRT mag genereren. 

Volgend jaar zal de VRT nog 265 miljoen euro ter beschikking hebben, het jaar nadien 258 miljoen. Met dat geld zal VRT meer inzetten op het bestrijden van fake news, één van de belangrijkste speerpunten van de nieuwe beheersovereenkomst. De VRT moet volgens de beheerovereenkomst een “dam bouwen tegen desinformatie”, wat concreet inhoudt dat ze via factchecks op alle mogelijke kanalen zogenaamd nepnieuws zullen ontkrachten. 

Een ander belangrijk element van de nieuwe beheersovereenkomst is diversiteit. Zo moet er meer diversiteit in beeld komen. Het aandeel vrouwen moet stijgen van 40% naar 48%, het aandeel mensen met buitenlandse herkomst van 7,5% naar 9,5% en het aandeel mensen met een handicap van 1,5% naar 2%. Dit zal gecontroleerd worden aan de hand van steekproeven. Ook het personeelsbestand van de VRT moet diverser worden.

De Vlaamse identiteit moet ook meer aandacht krijgen. Minstens tien keer per jaar zal de VRT aandacht moeten schenken aan “gebeurtenissen en herdenkingsmomenten op het vlak van de Vlaamse identiteit en cultuur”