zaterdag, oktober 16, 2021
Thuis Maatschappij Culture War Vrede VZW: ruim 90% Vlaamse subsidies gaat naar overheadkosten
Vrede VZW: ruim 90% Vlaamse subsidies gaat naar overheadkosten
Foto: YouTube. Vrede VZW: ruim 90% Vlaamse subsidies gaat naar overheadkosten

Vrede VZW: ruim 90% Vlaamse subsidies gaat naar overheadkosten

2835
0
 

Vrede VZW besteedt jaarlijks ca. 90% van de Vlaamse subsidies (230.000 euro) aan personeelskosten. Sociaal-culturele volwassenenorganisaties in Vlaanderen konden tot 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2021-2025. De  vzw Vrede deed dat en krijgt vanaf volgend jaar meer dan een kwart miljoen euro subsidies van de Vlaamse regering. Jaarlijks vragen zo’n 150 organisaties steun aan de Vlaamse overheid. De VZW organiseert ook ‘acties’, zoals de begeleiding van een inleefreis naar de Palestijnse gebieden. Of de protestacties met protesterende ‘zombies’ tegen kernwapens.

Met het positieve advies voor de subsidiëring aan Vrede vzw investeert Vlaanderen jaarlijks een kwart miljoen euro in de verspreiding van het communistische gedachtegoed onder de vlag van Vrede vzw. Wie de organisatie van dichtbij bekijkt, moet zoals we al eerder schreven, weinig moeite doen om te ontdekken dat het gedachtegoed van de vredesorganisatie overgoten is met een donkerrode communistische ideologische saus.

Dat is niet verboden. In een Westerse samenleving zijn de gedachten, voorlopig, nog steeds vrij. Maar of het ook royale subsidies verdient, is een andere vraag. Onze redactie analyseerde het beleidsplan (2021-2025) en kon ook het oordeel van de evaluatiecommissie inkijken. Op basis daarvan kent een beoordelingscommissie en vervolgens de Vlaamse regering een flinke subsidie toe aan deze organisatie.

Jaarlijks 65.000 euro (+30 procent) extra subsidies vanaf 2021

Vrede vzw vroeg en kreeg van de Vlaamse regering 65.000 euro extra basissubsidie voor de nieuwe beleidsperiode. Bijna de helft daarvan (30.000 euro) gaat naar het op peil houden van de huidige uitgaven voor werking en personeelskosten. De overige 35.000 euro gaat naar communicatie, vrijwilligersbeleid en campagnewerking.

De vzw vertrok reeds van een niet onaardige basissubsidie van 192.088,13 euro. Een deel van het extra budget zal dienen om vanaf 2021 een nieuwe communicatiemedewerker (0,5 VTE) aan te werven. In het beleidsplan is dat begroot op een extra loonkost voor een extra halftijdse kracht op niveau B1C (20.200 euro). 

De jaarlijkse inkomsten en uitgaven schommelen rond de 300.000 euro, zo blijkt uit de resultatenrekeningen van 2017-18. Inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidies (zo’n 83 procent), in totaal rond de 250.000 euro. Die bestaat uit een basistoelage sociaal-cultureel werk (rond de 174.000 euro in 2018), diverse tewerkstellingstegemoetkomingen zoals Sociale Maribel-middelen (zowat 31.000 euro), ex-DAC-middelen (22.000 euro) en VIA-middelen (16.500 euro).

Driekwart van de uitgaven gaat naar personeel

Verder zijn er nog een aantal kleinere projectsubsidies van lokale besturen en subsidies voor internationale reizen. Een zesde van de inkomsten komt uit andere bronnen: circa. 20.000 tot 30.000 euro haalt de VZW op uit eigen activiteiten, zoals bijvoorbeeld uit de verkoop van tijdschriftabonnementen, lezingen of de verkoop van vredesvlaggen. Daarnaast zijn er zo’n 15.000 tot 20.000 euro uit giften, die overigens fiscaal aftrekbaar zijn en waarvoor de VZW dus een fiscaal attest mag uitschrijven. Ook hier doet men dus nogmaals via een fiscale stimulans nog een toegift aan de sponsor van de vzw. 

Maar liefst driekwart van de uitgaven, in totaal zo’n 230.000 euro, gaat naar personeelskosten. De rest gaat naar huisvestingskosten, werkingskosten, productiekosten en overhead. Als je ook die kosten in rekening neemt, leeft deze vzw voor 85 tot 90 procent bij de gratie van het Vlaamse overheidsinfuus. Ondanks de royale jaarlijkse subsidiëring is in 2018 een licht verlies opgetekend van 3.000 euro. Verwacht wast dat het verlies in 2019 groter zal zijn dan 10.000 euro.

Probleem voor Vrede VZW: “de loonkosten stijgen structureel sneller dan de subsidies”

Maar geen nood. Ondanks antikapitalistische leuzes die een rode draad vormen in de basistekst van de vzw ziet men in de helpende hand van de overheid een oplossing om het budget in evenwicht te brengen. Interessante argumentatie om het extra budget te bekomen is “dat de loonkosten structureel sneller stijgen dan de subsidies”. Wat vervelend natuurlijk voor een organisatie die enkel leeft bij gratis van overheidssubsidies en die zelf nauwelijks voor inkomsten zorgt. 

Gezien Vrede vzw naar eigen zeggen “al een ernstige ronde aan kostenbesparingen achter de rug heeft”, ziet  de organisatie zelf “geen ruimte voor besparingen”. Maar, als de nood het hoogst is, zijn de Vlaamse subsidies nabij. Dankzij de extra financiële injectie van ca. 65.000 euro per jaar is vanaf 2021 die nood aan besparingen iets minder urgent geworden. En kijk, ondanks de coronacrisis die reguliere bedrijven en de algehele economie op de knieën dwingt, en mensen in de werkloosheid duwt, is het ongetwijfeld goed om weten dat er nog extra budget is gevonden voor Vrede VZW. Anders had men ook hier misschien moeten besparen op personeel.

Strijd tegen verrechtsing en tegen inperken van overheidsbudgetten voor NGO’s

Tot slot willen we u toch nog een bijzonder onderdeel uit het beleidsplan toelichten. Hieruit blijkt duidelijk dat de organisatie vooral een ‘anti-rechts’ beleid wil promoten. De VZW Vrede beklaagt zich namelijk over het “huidige politieke klimaat in Vlaanderen, België en Europa”. Dat klimaat is er een “van strenge besparingen en fiscale soberheid”.

Volgens de organisatie ontsnapt de socioculturele sector niet aan dit beleid. Op die manier vormt het (dat beleid, nvdr) “een bedreiging voor de Vlaamse vredesbeweging”. 

“In de context van de verrechtsing gaan er ook meer stemmen op om het middenveld te decimeren en de overheidsbudgetten voor maatschappijkritische NGO’s drastisch in te perken. Het middenveld is echter een essentiële vertegenwoordiging van het
krachtenspel binnen een democratische samenleving. Aanvallen op het middenveld vormen dus niet alleen een uitdaging voor individuele organisaties zoals Vrede, maar ook voor de essentiële werking van onze liberale democratie.”

Vrede verwijst vervolgens naar de “European Social Survey”. Volgens dat onderzoek “is er niet alleen sprake van een verrechtsing, maar ook van een toegenomen politieke polarisering binnen de Europese maatschappijen”.

Maar gelukkig biedt deze laatste trend “Vrede de kans om een grotere poel mensen bereid te vinden om haar analyses en standpunten te volgen en om actie te ondernemen in de richting van een vreedzamere internationale maatschappij”

Begeleiding ‘inleefreis’ naar ‘Palestijnse gebieden’ en ‘Zombies for Peace’ in Brussel

U vraagt zich misschien af hoe die actie er precies uitziet? We pikken er twee opmerkelijke initiatieven uit. 

In de zomer van 2019 begeleidde Vrede vzw onder andere een groep jongeren op hun reis door de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Het uitgebreide reisverslag en de foto’s daarvan kan u lezen op de website. Het betrof een ‘inleefreis’ die, naar verluidt, kaderde in een project van enkele jeugdtheaters van Victoria DeLuxe, De Kopergietery en Jonge Gewei “om de reiservaringen te verwerken tot een theatervoorstelling”

De meest recente actie van de VZW Vrede was de actie ‘Zombies for Peace’ waarbij een groepje actievoerders, verkleed als zombies een act opvoerde in de hoofdstad. Daar bestaan natuurlijk ook videobeelden van, die we u alvast kunnen aanraden. Zo weet u tenminste wat er precies gebeurt met uw centen.

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in ‘t Pallieterke.
Thierry Debels – Kristof Luypaert

ADVERTENTIE

Pagina Niet Gevonden

Onze excuses, de pagina die u zocht, werd niet gevonden. Probeer opnieuw te zoeken of probeer een van de onderstaande links:

Laatste Artikels

Deze week in ‘t Pallieterke

Schrijf u hier in op de PALNWS nieuwsbrief!

Nieuws

Advertenties

Betaalde Advertentie

Interview

Betaalde Advertentie

Welkom Terug!

Meld hieronder aan

Maak Nieuwe Account!

Vul de velden onder in om te registreren

Herstel je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of e-mailadres in om je wachtwoord te herstellen.

Pagina niet gevonden - PAL NWS
ADVERTENTIE

Pagina Niet Gevonden

Onze excuses, de pagina die u zocht, werd niet gevonden. Probeer opnieuw te zoeken of probeer een van de onderstaande links:

Laatste Artikels

Deze week in ‘t Pallieterke

Schrijf u hier in op de PALNWS nieuwsbrief!

Nieuws

Advertenties

Betaalde Advertentie

Interview

Betaalde Advertentie

Welkom Terug!

Meld hieronder aan

Maak Nieuwe Account!

Vul de velden onder in om te registreren

Herstel je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of e-mailadres in om je wachtwoord te herstellen.