De Vlaamse regering nam zich voor om het aantal Vlaamse ambtenaren deze bestuursperiode met ongeveer 5% te verminderen. Dat komt neer op een besparing van 1.440 ambtenaren tegen 2024. Bijna een kwart van deze doelstelling werd op zes maanden tijd verwezenlijkt. “Er worden geen mensen ontslagen. Maar we denken twee keer na als iemand op pensioen gaat. Op dit moment werkt onze Vlaamse overheid minstens even goed. Maar met 327 ambtenaren minder”, klinkt het bij Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers.

De Vlaamse overheid moet “een slanke en tegelijk performante, burgergerichte en toegankelijke overheid zijn”. De integratie van de personeelsleden evenals de vergrijzingsevolutie van het ambtenarenkorps, bieden mogelijkheden om de efficiëntie verder te verhogen, zo spraken de Vlaamse coalitiepartners af in het Vlaams regeerakkoord.

Volgens het kabinet van Vlaams minister Bart Somers telde de Vlaamse overheid op 1 januari 2020 zo’n 29.000 personeelsleden. Tijdens deze bestuursperiode wilde de regering ongeveer 5% pensioengerechtigde ambtenaren, of ongeveer 1.440 personeelsleden, natuurlijk laten afvloeien door hen niet meer te vervangen.

Minister Somers: “Er vallen geen ontslagen, maar een moderne overheid denkt twee keer na als iemand op pensioen gaat”

Minister Somers: “Op 30 juni werkten er bij onze Vlaamse overheid 327 personeelsleden minder dan op 1 januari. Uiteraard is dat een momentopname, maar het toont toch aan dat deze regering werk maakt van een efficiënte, klantvriendelijke en slanke overheid.”

Om de algemene doelstelling van de Vlaamse Regering te behalen, heeft elke minister de opdracht om binnen zijn administraties te doen wat mogelijk is.

Wat Somers betreft gaat het om een besparing van 35 personeelsleden bij het Agentschap Overheidspersoneel en het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Op zes maanden tijd hebben we al 49% van deze doelstelling bereikt. Er vallen geen ontslagen, maar een moderne en efficiënte overheid denkt twee keer na als iemand op pensioen gaat. We zetten massaal in op digitalisering en maken daar extra middelen voor vrij.”