Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir besliste de Vlaamse Regering om de wettelijke verplichting om een energieplan op te maken voor vestigingen van ondernemingen uit te breiden. Dat houdt in dat 145 bijkomende Vlaamse ondernemingen de komende jaren door de Vlaamse overheid verplicht zijn te investeren in energie-efficiëntie. Al vanaf een energieverbruik boven 27,8 GWh, het equivalent van 1.000 gezinnen, zullen verplichte inspanningen nodig zijn. Voorheen lag die drempel met 138,9 GWh nog veel hoger.

Via de opmaak van energieplannen wil Vlaams minster van Energie Demir de Vlaamse ondernemingen aanzetten om hun energiegebruik kritisch onder de loep te nemen, en te kijken op welke manier zij energie kunnen besparen. Via het energieplan moet een onderneming alle maatregelen oplijsten die het specifiek energiegebruik in de onderneming kunnen verminderen. Ondernemingen die zo’n energieplan opmaken zijn ook verplicht om alle rendabele maatregelen die geïdentificeerd zijn binnen de drie jaar uit te voeren.

Zo’n energieplan dient om de vier jaar geactualiseerd te worden. Het is een verplichting die momenteel enkel van toepassing was voor ondernemingen met een zeer groot energieverbruik (meer dan 138,9 GWh per jaar).

“Het is van cruciaal belang om bedrijven blijvend aan te sporen maatregelen rond energie-efficiëntie te nemen”

Demir verlaagt deze nu significant van 138,9 GWh naar 27,8 GWh. Hierdoor zullen een groot aantal bijkomende industriële ondernemingen verplicht zijn om dit energieplan op te maken. Ook grote energieverbruikers uit andere sectoren zullen voortaan onder deze verplichting vallen. Denk hier onder meer aan waterzuiveringsinstallaties, haventerminals, afvalverbrandingsinstallaties en grote land- en tuinbouwbedrijven.

Over heel Vlaanderen gaat het om 145 extra vestigingen die voortaan verplicht moeten investeren in energie-efficiëntie.

“Als sterk geïndustrialiseerde regio heeft de energie-efficiëntie van de industrie een grote impact op de totale energievraag in Vlaanderen. De industrie staat voor ongeveer een derde van het totale energiegebruik, waarvan zo’n 80% gebruikt wordt door energie-intensieve vestigingen. Het is daarom van cruciaal belang om onze bedrijven blijvend aan te sporen om maatregelen rond energie-efficiëntie te nemen. De bereidheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen is er bij hen ook”, aldus Demir.

De maatregel moet voor de periode 2021–2030 een energiebesparing realiseren die overeenkomt met het jaarlijkse energiegebruik van zo’n 60.000 gezinnen.

1 REACTIE