Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet onwettig is. Het arrest schept een belangrijk precedent. “Nu staat in heel Europa de deur open voor een verbod op onverdoofd slachten”, klinkt het bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). 

Sinds 2019 geldt in Vlaanderen een verbod op onverdoofd slachten, maar dat was volgens sommige moslims en joden in ons land een inbreuk op de vrijheid van religie. Daarom trokken verschillende religieuze verenigingen naar het Grondwettelijk Hof, dat advies vroeg aan het Europees Hof van Justitie.

Nu heeft het Europees Hof beslist dat het verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met een Europese wet of regel en dus ook niet met de vrijheid van religie. Volgens het Hof is er een correct evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie bij het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten. 

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert bijzonder tevreden op het arrest, dat volgens hem een belangrijk precedent is. “We schrijven vandaag geschiedenis”, aldus Weyts aan Belga. “Het Hof bevestigt dat Vlaanderen de godsdienstvrijheid niet schendt door verdoofde slacht te verplichten. Dat betekent dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten.”