Na het recente conflict rond de Republiek Artsach/Nagorno-Karabach, roept het Vlaams Belang op om het etnisch Armeense gebied te internationaal erkennen. De partij diende daartoe resoluties in in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

Het recente conflict in de etnisch Armeense, onafhankelijk bestuurde, maar internationaal niet-erkende Republiek Artsach – beter bekend als Nagorno-Karabach – eindigde in een staakt-het-vuren waarbij de Armeniërs als grote verliezers uit de bus kwamen. Ondertussen is er sprake van tal van oorlogsmisdaden, zoals het gebruik van clusterbommen, aanvallen op scholen, ziekenhuizen en andere burgerdoelen en executies.

Vlaams Belang wil dat Republiek Artsach internationaal erkend wordt

“Dit bestand mag gerust een pacificatie met het mes op de keel van de Armeense burgers genoemd worden, gezien het enorme gebiedsverlies van voorheen Armeense autonome gebieden in de Republiek Artsach”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Van de grenzen van 1994 is geen enkele sprake meer en duizenden Armenen zijn van hun gronden en uit hun huizen verjaagd, op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Het moge duidelijk zijn dat deze nefaste situatie voor de Armenen geen aanvaardbare uitkomst voor hen is en dus ook geen duurzame vrede kan betekenen.”

Het Vlaams Belang hoopt dat België de onafhankelijkheid van de Republiek Artsach formeel erkent. De partij diende een voorstel van resolutie in in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement, waarbij gevraagd wordt om de soevereiniteit van het gebied formeel te erkennen en om diplomatieke betrekkingen aan te knopen. “Vlaanderen heeft de morele plicht om de Republiek Artsach – waar er een breed draagvlak voor onafhankelijkheid bestaat – te erkennen”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn.

De partij diende ook voorstellen in “om het moedwillig vernielen van Armeens cultuur-historisch erfgoed in Artsach en Nagorno-Karabach door Azeri’s en Turkse troepen en hun bondgenoten streng te veroordelen, en om op internationaal niveau eindelijk werk te maken van het erkennen én bestraffen hiervan als oorlogsmisdaad”. Volgens Armeense historici worden de meer dan 4.000 historische erfgoedsites in de Republiek Artsach, waaronder de historische stad Amaras, bedreigd.

Journalist Jakob Kürüm, die de conflictregio recent bezocht en een getuigenis aflegde voor de Vlaams Belang-Kamerfractie, roept eveneens op om de Republiek Artsach te erkennen. Daarnaast wil hij dat ons land hulp verleent aan de plaatselijke slachtoffers en internationaal druk uitoefent om de daders van oorlogsmisdaden te vervolgen. “België zou ook in samenspraak met Unesco een project starten om de Armeense monumenten te beschermen”, zegt Kürüm.

(Lees verder onder de video.)

Voorstel De Roover (N-VA) verworpen in Commissie 

Deze week stond het recente conflict tussen Armenië en de Republiek Artsach (Nagorno-Karabach) enerzijds en Azerbeidzjan anderzijds opnieuw op de agenda tijdens de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Een recent voorstel tot resolutie van N-VA-Kamerlid Peter De Roover, om diplomatieke betrekkingen aan te knopen met de Republiek Artsach, haalde het niet.

“De paarsgroene partijen stemden evenwel tegen”, aldus De Roover. “Alleen wij, Vlaams Belang en cdH, dat geen stemrecht heeft in de commissie, steunden mijn voorstel. Toch wel droef en weer een slag voor de Armeense gemeenschap. Diplomatieke relaties aanknopen zou zeker de kans op nieuwe vijandelijkheden kunnen beperken. Die kans wordt vandaag verkeken. Spijtig dat de federale regeringspartijen hier weer verstek hebben laten gaan.”

Mijn Voorstel van Resolutie betreffende het aanknopen van diplomatieke relaties met de Republiek Artsakh…

Posted by Peter De Roover on Wednesday, 2 December 2020